Masterat: Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

Competenţe profesionale

 1. Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor fundamentale ale teologiei, precum şi a metodelor şi mijloacelor necesare în activitatea pastorală a Bisericii Catolice.
 2. Capacitatea de a folosi conceptele şi posibilităţile materiale pentru a le aplica într-o manieră şi scop pozitiv realităţilor prezente în Biserică şi societate.
 3. Abilitatea de a înţelege, interpreta şi aplica Teologia în societatea şi cultura contemporană.
 4. Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu oamenii pentru a-i ajuta în drumul împlinirii lor spirituale şi umane.
 5. Capacitatea de cercetare științifică și de documentare în domeniu.

Competenţe transversale

 1. Aplicarea strategiilor de activitate pastorală eficientă şi responsabilă pe baza principiilor, normelor şi valorilor religioase şi civile.
 2. Aplicarea principiilor şi tehnicilor de activitate în colaborare interdisciplinară.
 3. Formularea unor strategii de îmbunătăţire a pregătirii profesionale şi de actualizare a învăţăturii Bisericii în domeniul pastoral.

Professional Outcomes

 1. To get familiar with, to understand and use basic concepts on Theology, as well as of the necessary methods and means required by the pastoral activity of the Catholic Church.
 2. To be able to use concepts and material possibilities and positively apply them to current realities of the Church and society.
 3. To be able to understand, interpret and apply Theology to contemporary society and culture.
 4. Develop communication skills on people while helping them on their spiritual and human fulfilment.
 5. To be able to do scientific research and documentation work on theology.

Cross-curricular Competencies

 1. Apply effective and responsible strategies of pastoral activities based on religious and civil principles, norms and values.
 2. Apply pastoral principles and techniques to interdisciplinary collaboration.
 3. Enounce new strategies of professional development while updating pastoral teachings of the Church.

Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu
Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică

Lasă un răspuns