5. Biserica în dialog cu omul, cultura și societatea contemporană

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România.

Obiective: promovarea dialogului cu lumea contemporană; realizarea unei deschideri interculturale și interreligioase la nivel național și internațional.

Membri: prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, conf. univ. dr. pr. Iosif Enășoae, lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaș, lect. univ. dr. pr. Iulian Valerian Ianuș.

Activități: promovarea raporturilor interdisciplinare dintre teologie, filozofie, istorie și sociologie, dialogul teologic, cultural și ecumenic cu Biserica Ortodoxă și cu celelalte culte și forme de organizare religioasă din România, aprofundarea unor elemente ale artei creștine: muzică, literatură, pictură; formarea agenților pastorali.

Rezultate:
1) Cărți

Dumea Emil, Biserica și Statul în Europa, Sapientia, Iași, 2014, ISBN 976-606-578-144-3, 347 p.

Dumea Emil, Cultură și religie în dialog, Sapientia, Iași, 2014, ISBN 976-606-578-164-1, 290 p.

Ianuș Iulian-Valerian, Antropologia lui Jacques Maritain în „Umanismul Integral”, Ed. Sapientia, Iași, 2013, 305 p.

Emil Dumea, Cultură şi religie în dialog, Iaşi 2014, 290 p.

Emil Dumea, Jurnal de călătorie în America Latină, Iaşi 2014, 166p.

Dumea Emil, Japonia, impresii de călătorie, Ed. PIM, Iași, 2013, 101 p.

Dumea Emil, Pelerin pe drumul Sf. Iacob, Ed. PIM, Iași, 2013, 107 p.

 

2) Articole

Emil Dumea, Religie şi valori în era globalizării, in “Dialog Teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 27(2011), pp. 53-66.

Emil Dumea, Activităţi culturale în Biserica catolică din Moldova. Şcolile parohiale, presa şi învăţământul universitar, in Tudor Ghideanu (coord.) “Adversus Haereses”, vol. IV, Lumen Publisher, Iaşi 2010.

Emil Dumea, Teologia catolică în Moldova. Scurt istoric, in Tudor Ghideanu (coord.) ”Adversus haereses”, vol IV, Lumen Publisher, Iași 2010, pp. 608-660.

Emil Dumea, Noua Europă şi România în contextul actual european, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, Iaşi 2009.

Emil Dumea, Codul lui Da Vinci, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 139-149.

Emil Dumea, România în noul context politic şi cultural european, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 81-91.

Emil Dumea, Cultură, cult şi interculturalitate: repere istorice şi ideologice europene contemporane, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 21-33.

Emil Dumea, Activităţi culturale în Biserica catolică din Moldova. Şcolile parohiale, presa şi învăţământul universitar, in Tudor Ghideanu (coord.) “Adversus Haereses”, vol. IV, Lumen Publisher, Iaşi 2010.

Emil Dumea, Teologia catolică în Moldova. Scurt istoric, in Tudor Ghideanu (coord.) ”Adversus haereses”, vol IV, Lumen Publisher, Iaşi 2010, pp. 608-660.

Emil Dumea, Biserica şi statul în România contemporană, inDialog Teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 25(2010), pp. 32-42.

Emil Dumea, Universităţile Europei medievale. Italia, in Cristian Tămaş (coord.) “Universităţile Europei medievale. Italia, Spania, Scoţia”, ”Al.I.Cuza” University Publisher, Iaşi 2010, pp. 17-64.

Emil Dumea, Teologie şi învăţământ catolic în Moldova, in PS Aurel Percă (coord.) ”Ca toţi să fie una. Studii şi articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de ani de episcopat şi 70 de ani de viaţă”, Sapientia Publisher, Iaşi 2010, pp. 325-364.

Emil Dumea, Viaţa culturală a catolicilor din Moldova în secolul al XIX-lea, in „Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI)”, Babeş-Bolyai University, The Institute for the Ecclesiastical History, Presa Universitară Clujeană Publisher, Cluj Napoca 2009, pp. 49-64.

Iulian Valerian Ianuș, Diversi tipi di „umanesimo” nell`Umanesimo integrale di Jacques Maritain, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, LVIII, 2, 2013, pp. 5-24.

Iulian Valerian Ianuș, Jacques Maritain – Il problema delle radici dell`ateismo nell`Umanesimo integrale, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, LVIII, 1, 2013, pp. 5-22.

Iulian Valerian Ianuș, Il problema filosofico ed il significato culturale dell`ateismo nell`Umanesimo integrale di Jacques Maritain, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, LVIII, 3, 2013, pp. 5-22.

Tamaș Iosif, Enășoae Iosif, La questione riguardando la recezione della filosofia di San Tommaso in Romania, în Agathos, Iași, 2013.

Tamaș Iosif, The whole realism, the cornerstone of Ioan Miclea’s philosophy, în Revista Agathos. An International Review of the Humanities and Social Sciences, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, vol. 3, nr. 1, Iași, 2012, ISSN (paper) 1578-3103 ISSN (internet) 2014-1629, pp. 45-60.

Emil Dumea, Religie şi valori în era globalizării, in “Dialog Teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 27(2011), pp. 53-66.

Tamaș Iosif, Totalmente diverso, San Tommaso, AGATHOS, în AGATHOS, An International Review of the Humanities and Social Sciences, vol. 2, nr. 1, Iași, 2011, ISSN 2069 – 1025.

Tamaș Iosif, Intellectus Fidei di Sant Anselmo, uno sviluppo qualitativo della conscienza e della mediazione teologico-filosofica; în AGATHOS, An International Review of the Humanities and Social Sciences, vol. 2, nr. 2, Iași, 2011, ISSN 2069 – 1025.

Ianuș Iulian-Valerian, Linii generale ale antropologiei lui Toma de Aquino, în Dialog Teologic, Anul XV, nr. 29, Ed. Sapientia, Iași, 2012, ISSN: 1453 – 8075, pp. 65-80.

Ianuș Iulian-Valerian, Înțelegerea credinței – Fides et Ratio, în Dialog Teologic, Anul XV, nr. 30, Ed. Sapientia, Iași, 2012, ISSN: 1453 – 8075.

Dumea Emil, Religie și valori în era globalizării, în Dialog Teologic, Anul XIV, nr. 27, Ed. Sapientia, Iași, 2011, ISSN: 1453 – 8075, pp. 53-66.

Ianuș Iulian-Valerian, Conceptul de persoană la Jacques Maritain, în Dialog Teologic, Anul XIV, nr. 28, Ed. Sapientia, Iași, 2011, ISSN: 1453 – 8075.

Ianuș Iulian Valerian, Noţiunea de „scop” la Jacques Maritain, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (ISSN: 1841-8481), Tom IV, 2009, pp. 25-35.

Emil Dumea, Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, in Pax et Unitas, Roman 2009.

Emil Dumea, Noua Europă şi România în contextul actual european, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, Iaşi 2009.

Enășoae Iosif, Rolul suferinţei în opera de realizare a ecumenismului, în Revista Pax et Unitas, Roman 2009.

Enășoae Iosif, Demnitatea umană, fundament al libertăţii religioase individuale şi comunitare, Revista Dionysiana III 2009, nr. 1, Constanţa.

Enășoae Iosif, Pluralismul cultural, un posibil stimulent pentru propunerea adevărului creştin, Revista Dionysiana III 2009, nr. 1, Constanţa.

Enășoae Iosif, Dreptul la educaţie religioasă şi statele membre ale UE. Formarea clerului, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Teologie Romano-Catolică, Tom IV 2009.

Enășoae Iosif, Educaţia catolică în şcoală, în dinamismul formării creştinului matur, prezentat la Colocviul Internaţional de la Sinaia pentru formarea formatorilor, publicat în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Teologie Romano-Catolică, Tom IV 2009.

Enășoae Iosif, Factorii responsabili în învăţământul religios, în Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (Serie nouă) Tom IV 2009, p. 69-80.

Enășoae Iosif, Isus în Misterul euharistic, ferment al comuniunii între creştinii Comunităţii Europene, în Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (Serie nouă) Tom IV 2009, p. 109-122.

 

3) Conferințe, comunicări

Emil Dumea, Noua Europă şi România în contextul actual european, “Biserica Catolică în noul context European” Scientific Communications Session, Faculty of Roman-Catholic Theology, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Iaşi, 21 October 2009.

Emil Dumea, Cultura teologică în structurile universitare actuale. Aspecte generale, “Personalităţi catolice ale secolului XX: Edith Stein, Jaques Maritain, Pietro Parente” Scientific Event, Faculty of Roman-Catholic Theology, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Iaşi, 20 October 2006.

Emil Dumea, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, „Zilele Francofoniei” Symposium, Iaşi, 24 March 2005.

Emil Dumea, Stadiul actual al învăţământului catolic în România şi în Europa. Aspecte generale, “Învăţământul superior – Accente Teologice” Symposium, Faculty of Roman-Catholic Theology, “Al. I. Cuza” University of Iaşi, Iaşi, 6 November 2004.

Emil Dumea, Din istoria învăţămîntului catolic universitar, „Zilele Universităţii Al.I.Cuza” Festivity, Iaşi, 26 October 2004.

Emil Dumea, Statutul juridic al orei de religie în legislaţia românească”, „Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică” International Symposium, Iaşi, 3-5 May 2004.

Emil Dumea, Teologia în Facultatea de Teologie Romano-Catolică, „Porta fidei re-propunerea credinţei în mileniul al III-lea” Conference, “Saint Joseph” Roman-Catholic Theological Institute, Iaşi (Romania), 2012.

Emil Dumea, Universităţile Europei medievale. Italia, in Cristian Tămaş (coord.) “Universităţile Europei medievale. Italia, Spania, Scoţia”, ”Al.I.Cuza” University Publisher, Iași 2010, pp. 17-64.

Emil Dumea, Teologie şi învăţământ catolic în Moldova, in PS Aurel Percă (coord.) ”Ca toţi să fie una. Studii şi articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de ani de episcopat şi 70 de ani de viaţă”, Sapientia Publisher, Iaşi 2010, pp. 325-364.

 

4) Manifestări științifice

14 octombrie 2010: conferința cu tema: Moștenirea spirituală a Fericitului John Henry Card. Newman.

– 31 octombrie 2014: sesiunea științifică cu tema Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova: 10 ani de la încheierea Sinodului diecezan (2001-2004).

– 28 februarie 2014: sesiunea științifică cu tema Dinamica Păstoririi Bisericii Romano-Catolice. Exortația apostolică „Evangelii Gaudium”.

Lasă un răspuns