1. Biblia și teologia creștină

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Departamentul de cercetare biblică al diecezei romano catolice de Iași, Institutul Biblic Pontifical din Roma (Italia).

Obiective: 1. Traducerea Bibliei din limbile greacă, aramaică și greacă și publicarea ei în limba română. 2. Studierea și aprofundarea Sfintei Scripturi, precum și a teologiei.

Membri: pr. dr. Iulian Faraoanu, pr. dr. Ştefan Lupu, pr. Alois Bulai, pr. Eduard Pătrașcu, pr. Iosif Antili.

Activități: pregătirea fundamentală a cercetătorilor în Sfânta Scriptură prin învățarea limbilor biblice și cunoașterea stadiului actual al exegezei biblice; traducerea cărților din Sfânta Scriptură în limba română; aprobarea traducerii Bibliei de Conferința Episcopilor din România; tipărirea și distribuirea Bibliei; organizarea de seminarii, conferințe pentru cunoașterea textului biblic.

Rezultate: traducerea Bibliei

Noul Testament (ediția a II-a), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Anton Budău (†),Sapientia, Iași 2008, 750 p., 16X22, ISBN 978-973-8980-23-5.

Psalmii, traducere, note și comentarii de pr. Alois Bulai, Pr. Anton Budau, Pr. Iosif Răchiteanu, Sapientia, Iași 2005, 583 p., 14×20, ISBN: 973-8474-63-9.

Vechiul Testament. I. Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, Sapientia, Iași 2011, 580 p..

Vechiul Testament. II. Cărțile istorice. Volumul I (Iosue, Judecători, Rut, 1-2Samuel, 1-2Regi, 1-2Cronici), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, Sapientia, Iași 2012, 730 p., ISBN 978-606-578-045-3.

Biblia, traducere după textele originale, Departamentul de Cercetare Biblică, Iasi 2013.

Noul Testament (ediția a III-a), traducere și note pr. Alois Bulai și pr. Anton Budău (†), Sapientia, Iași 2014.

 

Alte rezultate:

Cărți biblice (https://www.editurasapientia.ro)

Petru Sescu, coord., Introducere în Sfânta Scriptura, Iasi 2006, Editia a II-a, 456 p.

Vladimir Peterca, Wege zum Bibelstudium, Iasi 2001, 238 p.

Iosif Bisoc, Sfântul Paul. Omul sentimentelor adevarate, Iasi 2002, 113 p.

Faraoanu I., Poporul unic al lui Dumnezeu în Ap 21,12-14, Sapientia, Iași 2011, 308 p.

Faraoanu I., Biblia cuvânt divin și uman. Teme de introducere în Scriptură, Sapientia, Iași 2011.

Faraoanu I., Isus Cristos în evangheliile sinoptice, Sapientia, Iași 2014, 230 p.

Faraoanu I., Universul Noii Alianțe. Ghid pentru lectura Noului Testament, Sapientia, Iași 2015.

Faraoanu I., Vita gaudente e attesa della Parusia in Lc 17, Sapientia, Iași 2015, 97 p.

Aurel Istoc, Cartea iubirii lui Dumnezeu. Prelegeri despre Sfânta Scriptura, Iasi 2008, 308 p.

Claudiu Dumea, Pagini dificile ale Vechiului Testament, Iasi 2011, 262 p.

Claudiu Dumea, Pagini dificile ale Noului Testament, Iasi 2011, 388 p.

Eduard Patraşcu, coord., In verbo tuo salvi. Comunicări cu ocazia prezentării oficiale a traducerii Bibliei, Iaşi, 28 iunie 2013, Iaşi 2014, p. 108.

Iosif Tiba, Biblia – drum spre normalitate, Iaşi 2015, 138 p.

Ştefan Grosu, Disputatio de Maat, Me et Torah, Iaşi 2015, p. 96.

Vladimir Peterca, Calea catre oameni, Iasi 2011, 866 p.

Iosif Tiba, Cartea lui Iob. Lupta omului în suferință cu Dumnezeu, Iaşi 2014, p. 96.

Faraoanu I., Misterul lui Isus și cunoașterea discipolilor, Iasi 2016.

 

Studii și articole biblice

Faraoanu I., „Il simbolo della Nuova Gerusalemme e la sua scelta nell’Apocalisse”, în Theologia Catholica Latina, Studia Universitatis Babes-Bolyai, LVII (1, 2012), p. 77-94 (Ceool, Ebsco).

Faraoanu I., „Lc 10,1-12: missione e povertà”, în Theologia Catholica Latina, Studia Universitatis Babes Bolyai, LVIII (1, 2013), p. 77-92 (Ceool, Ebsco).

Faraoanu I., „Sof 2,1, Il senso dell’invito a raccogliersi”, în Theologia Catholica Latina, Studia Universitatis Babes-Bolyai, LIX, (2, 2014), p. 79-94 (Ceool, Ebsco).

Faraoanu I., „Il popolo delle 12 tribù e dei 12 apostoli in Ap 21”, în Theologia Catholica Latina, Studia Universitatis Babes-Bolyai, LX, (1, 2015), p. 15-26 (Ceool, Ebsco).

Faraoanu I., „The Unity of God people. The two witnesses in Revelation 11.3-14”, în European Journal of Science and Theology, 11,4 (2015), 95-105 (Erih plus).

Faraoanu I., „The Waiting of Parousia – Aspects of Lukan Eschatology (Luke 17:20-37)”, în International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 57 (2015), 85-93 (BDI).

Faraoanu I., „The Specific of the Concept of Truth in the Scripture”, în International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 58 (2015), 75-82.

Faraoanu I., „The Call and Mission of the Disciple in the Gospel according to Mark”, în International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 60 (2015), 67-76.

Faraoanu I., „The Specifity of the Scripture’s Canon”, în International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 61 (2015), 60-69.

Faraoanu I., „Word, Revelation and Inspiration in the light of Dei Verbum”, în International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 63 (2015), 76-85.

Faraoanu I., „Imagini del popolo di Dio nell’Apocalisse”, în Rivista Teologica di Lugano XX (2, 2015), 309-324 (Erih plus).

Faraoanu I., „The Day of the Son of the Man and its Anticipation in Lc 17”, în International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 67 (2016), 1-10.

Faraoanu I., „L’uso originale delle Sacre Scritture nel libro dell’Apocalisse”, în Rivista Teologica di Lugano XXI (2, 2016), 411-430 (Erih plus).

Faraoanu I., „Mankind and order of creation”, în Romanian Journal of Artistic Creativity, 4 (1, 2016), p. 8-19 (indexată în BDI, Ceeol și Erih Plus).

Characteristic of divine Mercy in the Holy Bible”, în Romanian Journal of Artistic Creativity, 4 (3, 2016), p. 43-53 (indexată în BDI, Ceeol și Erih Plus).

Faraoanu I., „Immagini simbolici ed ecclesiologici in Ap 11,1-2”, în Theologia Catholica Latina, Studia Universitatis Babes-Bolyai, LVII (1, 2017), p. 5-21 (Ceool, Ebsco).

 

Conferințe și comunicări științifice (teme biblice)

Faraoanu I., „Folosirea Scripturilor sacre în Apocalips. Dificultăți și tentative de răspuns”, în Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică și traductologie, Lucrările Simpozionului Național „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, ediția a II-a, Iași 4-5 noiembrie 2011, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași 2012, p.177-196.

Faraoanu I., „Invito alla fede e attesa della Parusia nel vangelo di Luca”, în Credinţa trăită şi mărturisită, volumul lucrărilor Simpozionului internațional „Credinţa trăită şi mărturisită” (Iaşi 25 octombrie 2013), Editura Sapientia, Iaşi 2014, p. 38-62.

Faraoanu I., „Aspecte ale artei de a descrie Biserica în Apocalips”, în Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică și traductologie, Lucrările Simpozionului Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, ediția a IV-a, Iași 8-10 mai 2014, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași 2016, ISSN: 2285-5580, p. 87-102.

Faraoanu I., „Faith, way of human righteousness in the Letter to the Romans”, in 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015 (conference proceedings ISI), Book 3 Anthropology, Archaeology, History and Philosophy, 26 aug – 01 sept 2015, Albena Bulgaria, p. 51-58.

Faraoanu I., „Some aspects of the disciple’s figure in the Gospel according to Matthew”, in 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015 (conference proceedings ISI), Book 3 Anthropology, Archaeology and Philosophy, 26 aug – 01 sept 2015, Albena, p. 131-138.

Faraoanu I., „The spiritual symbolism of human clothing in the Book of Revelations”, in 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015 (conference proceedings ISI), Book 3 Anthropology, Archaeology, History and Philosophy, 26 aug – 01 sept 2015, Albena, 213-220.

Faraoanu I., „Adevăr și istorie în Sfânta Scriptură”, in F. Doboș (coord.), Rolul Bisericii Catollice din Est la căderea comunismului, Sapientia, Iași 2015, p. 340-356.

Faraoanu I., „Inspirația și interpretarea Sfintei Scripturi în constituția Dei Verbum”, în I. Faraoanu (coord.), Conciliul al II-lea din Vatican, semn al timpului pentru Biserică și lume, Sapientia, Iași 2015, p. 163-183.

Faraoanu I., „Cuvântul și revelația în lumina documentului Dei Verbum”, în Episcopia Romano Catolică de Iași, Oficiul pentru Cler, 50 de ani de la Conciliul al II-lea din Vatican, Sapientia, Iași 2015, p. 117-140 (ISBN: 978-606-578-226-6).

Faraoanu I., „Originalitatea simbolismului cetății în cartea Apocalipsului”, în Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică și traductologie, Lucrările Simpozionului Internațional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, ediția a V-a, Iași 12-14 noiembrie 2015, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași 2016, ISSN: 2285-5580, p.

Faraoanu I., „Criteria and suggestions for the right interpretation of the Scripture”, in 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016 (conference proceedings ISI), Book 3 (vol. 2) Anthropology, Archaeology, History and Philosophy, 24 – 31 august 2016, Albena, p. 633-642.

Faraoanu I., „Some aspects of the identity of the group of 144.000 in Revelation”, in 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016 (conference proceedings ISI), Book 3 (vol. 2) Anthropology, Archaeology, History and Philosophy, 24 – 31 august 2016, Albena, p. 153-160.

 

Traduceri de studii și comentarii de cărți biblice:

https://www.editurasapientia.ro/Carti/tabid/407/articleType/CategoryView/categoryId/31/Studii-Biblice.aspx

Ariel Alvarez Valdes, Ce știm despre Biblie, (vol. 1-10), Sapientia, Iași 2006.

Jean Delumeau, Gérard Billon, Patimirea lui Isus. Ceea ce s-a întâmplat cu adevarat, Iasi 2005.

Jean Daniélou, La început. Geneza 1-11, Iasi 2006, 88 p.

Michel Gourgues, Parabolele lui Luca. Din amonte în aval, Iasi 2006, 314 p.

Ugo Vanni, Apocalipsul. O adunare liturgica interpreteaza istoria, Iasi 2009, 178 p.

Michel Remaud, Evanghelie si traditie rabinica, Iasi 2009, 270 p.

Eduard Lohse, Mediul Noului Testament, Iasi 2010, 380 p.

Ugo Vanni, Apocalispul. O adunare liturgică interpretează istoria, Sapientia, Iasi 2009.

Eduard Lohse, Mediul Noului Testament, Sapientia, Iasi 2010.

Raymond E. Brown, Moartea lui Mesia. Din Ghetsemani până la mormânt, vol. I, Iași 2012.

Jean Louis Ska, Introducere la lectura Pentateuhului. Chei pentru interpretarea primelor cinci cărți ale Bibliei, Sapientia, Iasi 2013.

Léopold Sabourin, Evanghelia lui Luca: introducere și comentariu, Iaşi 2015, 412 p.

Gérard Rossé, Faptele Apostolilor: comentariu exegetic şi teologic, Iași 2016.

Rinaldo Fabris, Evanghelia după Sfântul Ioan, Sapientia, Iași 2016.

 

Manifestări științifice

a) Co-organizarea și coordonarea Simpozionului „Cuvântul lui Dumnezeu în pastorația Bisericii și viața creștină”, 16-17 septembrie 2016. Moderator și conferențiar: dr. Iulian Faraoanu, profesor de exegeză biblică la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași.

https://www.ercis.ro/actualitate/album.asp?id=20160919afisnds150

b) Organizarea și coordonarea Simpozionului „Credința trăită și mărturisită”, Institutul Teologic Romano Catolic, Iași 2013 (coordonator Faraoanu Iulian).

https://www.editurasapientia.ro/Carti/tabid/407/articleType/ArticleView/articleId/580/Credinta-traita-si-marturisita.aspx

c) Organizarea și coordonarea Simpozionului „Biserica și trăirile lumii contemporane”, Institutul Teologic Romano Catolic, Iași 2015 (coordonator Faraoanu Iulian).

Simpozion internaţional „Biserica şi trăirile lumii contemporane”

 

Lasă un răspuns