2. Identitatea și cultura creștinilor catolici din România

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Departamentul de cercetare istorică al diecezei romano catolice de Iași.

Obiective: cunoașterea și răspândirea cunoștințelor și a elementelor ce definesc identitatea creștină și culturală a Bisericii Catolice din România.

Membri: lect. univ. dr. pr. Fabian Doboș; conf. dr. pr. Ștefan Lupu. dr. Dănuț Doboș; asist cercet. Iosif Tamaș.

Activități: organizarea de întâlniri științifice; activități educative și formative; redactarea și publicarea de materiale: conferințe, cărți.

 

Rezultate:

– Revista Buletin istoric, Departamentul de cercetare istorică al Diecezei Romano Catolice de Iași: studii și articole pe teme istorice.

Cărți și monografii (Editura Sapientia: https://www.editurasapientia.ro)

Emil Dumea, Carti si reviste catolice românesti în Moldova, Iasi 2002, 215 p.

Danut Dobos – Anton Despinescu, Episcopul Anton Durcovici, o viata închinata lui Dumnezeu si Bisericii, Iasi 2002, 304 p.

Emil Dumea, Teme de istorie a Bisericii, Iasi 2002, 632 p.

Alois Moraru – Iosif Rachiteanu, Pastorii Diecezei de Iasi si rectorii Seminarului diecezan, Iasi 2004, 98 p.

Ioan Ferent, Începuturile Bisericii Catolice din Moldova, Iasi 2004, 294p.

Danut Dobos, Adu-ti aminte, Marie, si de România, Iasi 2005, 148 p.

Raymund Netzhammer, Secretarul meu, Iasi 2006, 120 p.

Emil Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iasi 2006, 286 p.

Fabian Dobos, Viata episcopului Anton Durcovici, martir al Bisericii Catolice din România, Iasi 2010, 40 p.

100 de puncte fierbinti din Istoria Bisericii, Iasi 2011, 392 p.

Florica Velescu, Monografia unei scoli a iubirii si a credintei. Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onesti, Iasi 2011, 184 p.

Iosif Tamas – Fabian Dobos, editori, Dinamica pastoririi Bisericii romano-catolice din Moldova de la înfiintarea Episcopiei de Iasi (1884) pâna în prezent. Vol. II. Episcopul Mihai Robu, Iasi 2011, 364 p.

Carol Auner, Restituiri istoriografice, Iasi 2013, 282 p.

Ioan Martinas, Istoria crestinismului la români si a catolicismului în Moldova, Iasi 2013, 430 p.

Ioan Mărtinaș, Gaspar Bachmeier, Bine ai venit, Stăpâne, Iași 2013, 92 p.

Benone Lucaci, coord., Seminarul Diecezan „Sfântul Iosif” din Iaşi. 125 de ani de la înfiinţare, Iaşi 2012, 204 p.

Ştefan Lupu, coord., În umbra crucii. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului Anton Durcovici, Iaşi 2013, 556 p.

Emil Dumea, Biserica catolică din Japonia : trecut şi actualitate, Iaşi 2014, 88p.

Iosif Tamaș, coord, Dinamica păstoririi Biserici Romano-Catolice din Moldova de la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (1884) până în prezent. Vol. I. Nicolae Iosif Camilli, Dominic Jaquet, Alexandru Theodor Cisar, Mihai Robu, Iași 2014, 344 p.

Silviu Văcaru, Din istoria comunităţilor catolice din Moldova, Iaşi 2015, 284 p.

Fabian Doboș, „Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi”. 50 de ani de slujire preoţească (1965-2015), Iaşi 2015, 40 p.

Ștefan Lupu, coordonator, În inima Diecezei: preot, profesor, rector, episcop. Volum omagial oferit PS Petru Gherghel de comunitatea Seminarului mare „Sf. Iosif” din Iaşi, cu ocazia sărbătoririi a 75 de ani de viață, 50 de ani de preoţie și 25 de ani de episcopat, Iaşi 2015, 288 p.

Fabian Doboş, coord., Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est la căderea comunismului, Iași 2015, 356 p.

Anton Despinescu, Nicolae Iosif Camilli. Primul episcop de Iaşi (1884-1894, 1904-1915), Iași 2015, 226 p.

Emil Dumea, Istoria Bisericii (secolele XVI-XX), Iași 2015, 400 p.

Fabian Doboş, La Chiesa latina nella Moldavia-Romania nel XIXo secolo, Iași 2016, 127 p.

Emil Dumea, Creştinismul antic în Scythia Minor (Dobrogea), Iași 2016, 78 p.

Fabian Doboş, Congregaţia „Notre Dame de Sion”: 150 de ani de activitate în Moldova (1866-2016), Iași 2016, 168 p.

Vincențiu Ghiurca, 1991-2016: 25 de ani de la reînceperea activităților pastoral-educative ale Congregației „Frații Școlilor Creștine” din România, Iaşi 2016, 74 p.

Jean Nouzille, Les catholique de Moldavie. Histoire d’une minorite religieuse de Roumanie, Iasi 2008, 434 p.

Florian Müller, Anton Durcovici, vescovo e martire in Romania, Iasi 2011, 136 p.

Danut Dobos, coord., Sagna. File de monografie istorica, Iasi 2003, 270 p.

Danut Dobos – Silviu Vacaru, coord., Halaucesti, sat de veche traditie cultural-religioasa, Iasi 2004, 396 p.

Danut Dobos (coord.), Petronel Zahariuc, Lucia Cires, Daniela Butnaru, Adjudeni, sase veacuri de prezenta catolica pe valea Siretului, Iasi 2005, 398 p.

Danut Dobos (coord.), Iosif Gabor, Anton Despinescu, Antonel Aurel Ilies, Catolicii din Bacau, Iasi 2007, 302p.

Danut Dobos, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Cosa, Margineni, un sat la portile Bacaului, Iasi 2009, 308p.

Anton Cosa, Monografia Comunei Gioseni, Iasi 2009, 364 p.

Franz Pieszczoch, La ceas aniversar: bicentenarul Parohiei Romano-Catolice „Nasterea Sfintei Fecioare Maria” Siret (1811-2011), Iasi 2011, 256 p.

Blaj Ursache, Istoria satului și a catolicilor din Oțeleni, Iaşi 2015, 242 p.

Dănuț Doboș, coord., Răchiteni. Șase veacuri de prezență catolică pe valea Siretului, Iaşi 2015, 408 p.

Lupu Ștefan, Tamaș Iosif (coord.), ACTA CAMILLIANA, Ed. Sapientia, Iași, 2012, 534 p.

 

Studii și articole:

Emil Dumea, România în primii ani ai dictaturii comuniste. Episcopul Anton Durcovici, in “În umbra crucii: articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului martir Anton Durcovici”, Sapientia Publisher, Iaşi, 2013, pp. 174-187.

Emil Dumea, Biserica şi statul în România contemporană, inDialog Teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 25(2010), pp. 32-42.

Emil Dumea, Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, in Pax et Unitas, Roman 2009.

Emil Dumea, Viaţa culturală a catolicilor din Moldova în secolul al XIX-lea, in „Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI)”, Babeş-Bolyai University, The Institute for the Ecclesiastical History, Presa Universitară Clujeană Publisher, Cluj Napoca 2009, pp. 49-64.

Emil Dumea, Românii catolici in Europa: emigrare și evanghelizare în noul context european, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 3, Iaşi 2008, pp 103-110.

Emil Dumea, Cultură, cult şi interculturalitate: repere istorice şi ideologice europene contemporane, inDialog Teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 20(2007), pp. 126-138.

Emil Dumea, Biserica şi Statul în Occident (sec. VIII-XI), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 159-168.

Emil Dumea, Cezaropapismul secolului al V-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 151-158.

Emil Dumea, Dezvoltarea vieţii culturale a catolicilor din Ţara Românească în sec. al XVIII-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 127-138.

Emil Dumea, Ierarhia catolică din Moldova în sec. al XVIII-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 105-125.

Emil Dumea, Ierarhia catolică din Ţara Românească în sec. al XIX-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 93-103.

Emil Dumea, Roma şi Constantinopolul în secolele VI-VIII, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 71-79.

Emil Dumea, România sub teroarea comunistă: începuturile (1944-1947), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 57-69.

Emil Dumea, Relaţiile dintre Biserică şi Stat în secolul al IV-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 35-49.

Emil Dumea, Biserica Catolică, promotoare de cultură în Moldova în sec. al XIX-lea, in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 2, Iaşi 2007, pp. 5-20.

Emil Dumea, Organizarea ecleziastică a Scythiei Minor (Dobrogea), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 1, Iaşi 2006, pp. 47-62.

Emil Dumea, Episcopia de Tomis (Constanţa), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 1, Iaşi 2006, pp. 33-45.

Emil Dumea, Martirii din Scyhia Minor (Dobrogea), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 1, Iaşi 2006, pp. 21-31.

Emil Dumea, Originile creştinismului în Scythia Minor (Dobrogea), in “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică”, tome 1, Iaşi 2006, pp. 7-19.

Emil Dumea, Clădirile Seminarului „Sfântul Iosif” din Iaşi, in „Dialog Teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 18(2006), pp. 92-96.

Emil Dumea, Ioan Paul al II-lea. Un papă la răscruce de milenii, profet în timpuri dificile, in “Universalia” Collection, Roman 2006, pp. 77-91.

Emil Dumea, Iezuiţii şi mişcarea literară din Moldova în secolele XVII-XVIII, in “Vatra”, 4(2006), pp. 37-40.

Emil Dumea, Personalitatea pr. Dumitru Adămuţ (1933-1982), in “Adjudeni, şase veacuri de prezenţă catolică pe valea Siretului”, Iaşi 2005, pp. 385-394.

Emil Dumea, Missionari italiani, promotori della lingua rumena nei secoli XVII-XVIII: l’Umenesimo tardo-rumeno, in “Convegno internazionale di Studi”, Iaşi 2004, pp. 143-150.

Emil Dumea, Monumente paleocreştine din Dobrogea, in “Dialog teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 14(2004), pp. 95-101.

Emil Dumea, Misiunea catolică din Moldova în secolul al XVIII-lea, in “Dialog teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 10(2002), pp. 74-136.

Emil Dumea, Creştinism şi istorie, in “Dialog teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 4(1999), pp. 80-91.

Emil Dumea, Centesimus annus, in “Dialog teologic”, Sapientia Publisher, Iaşi, 2(1998), pp. 87-111.

Doboș F., „Episcopul Nicoale Iosif Camilli, primul păstor al diecezei de Iași (1884-1894)”, în Buletin istoric, nr. 16/2015, ISSN 1582-103X, Iași, p. 31-54.

Doboș F., “Vladimir Ghika, principele ortodox devenit preot catolic martir”, în Pro memoria, nr. 13-14/2014-2015, ISSN 1583-1213, p. 165-184.

Doboș F., “Marton Aron (1896-1980). Episcopul care a învins comunismul”, în Pro memoria, nr. 13-14/2014-2015, ISSN 1583-1213, p. 185-202.

Doboș F., “Activitatea episcopului Nicolae Iosif Camilli în Dieceza de Iași (1884-1894; 1904-1915)”, în Carpica, nr. XLIV/2015, ISSN 1013-4182, Ed. Magic Print, Onești, p. 143-162.

Doboș F., “Episcop catolic în temnițele Securității. Anton Durcovici”, în Magazin istoric, nr. 3 (588)/martie 2016, ISSN 0541-881X, București, p. 41-43.

Doboș F., Contribuţia episcopului Dominic Jaquet (1895-1903) la dezvoltarea culturii în Dieceza de Iaşi, în: Dialog teologic 22 (2008) 63-74.

Doboș F., Episcopul Dominic Jaquet – administrator apostolic de Bucureşti (25 iunie 1895 – 31 martie 1896), în Pro memoria 7 (2008) 79-87.

Doboș F., Din activitatea episcopului Antonio de Stefano, în Buletin istoric 1 (2000) 17-22.

Doboș F., Din activitatea ultimului episcop de Bacău: Iosif Bonaventura Berardi, O.F.M. Conv., în Buletin istoric 2 (2001) 44-49.

Doboș F., Din activitatea episcopului Iosif Salandari, în Buletin istoric 3 (2002) 117-128.

Doboș F., Din jurnalul primului episcop de Iaşi, Nicolae Iosif Camilli, în Buletin istoric 4 (2003) 88-103.

Doboș F., Aspecte ale chestiunii sociale în Moldova la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Buletin istoric 4 (2003) 123-135.

Doboș F., Probabilismul înainte de suprimarea Ordinului Iezuit, în Buletin istoric 4 (2003) 159-165.

Doboș F., Din activitatea episcopului Dominic Jaquet, în Buletin istoric 5 (2004) 83-97.

Doboș F., Participarea catolicilor din Moldova la Răscoala din 1907, după documente din Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, în Buletin istoric 5 (2004) 185-200.

Seminarul din Iaşi în timpul episcopului Dominic Jaquet (1895-1903), în Buletin istoric 7 (2006) 61-86.

Doboș F., Institutul „Cipariu”: prototipul activităţilor ecumenice din Moldova, în Buletin istoric 8 (2007) 55-73.

Doboș F., Episcopul Dominic Jaquet (1843-1931). Aspecte biografice, în Buletin istoric 9 (2008) 77-91.

Doboș F., Învăţământul catolic din Moldova în secolul al XIX-lea. Documente din Arhiva Congregaţiei Sfântului Oficiu (I), în Buletin istoric 10 (2009) 297-333.

Fabian Doboș, „Aspetti socio-politici nella diocesi romano-catolica di Jassy alla fine del secolo 19”, in Studia Theologia Catholica Latina, LIX,1 (2014), p. 83-102.

Fabian Doboș, „Motivele eliminarii companiei lui Isus”, in in Studia Theologia Catholica Latina, LVIII,1 (2013), p. 107-122.

Fabian Doboș, „Il contributo di Domenico Jaquet, O.F.M.Conv., vescovo di Jassy tra 1895–1903, allo sviluppo della cultura romena”, in Studia Theologia Catholica Latina, LVIII,2 (2013), p. 107-122.

Ştefan Lupu, „Bishop Anton Durcovici (1888-1951): the Model of an Educator and Sheperd”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, LVII, 1, 2012, ISSN: 1582-2524, pag. 94-104.

Doboș Fabian, Părintele Rafael Friedrich – un coșmar al regimului comunist din România, Pro memoria, nr. 12, 2014, ISSN 1583-1213, pp.167-174.

Lupu Ștefan, Anton Durcovici. Corespondența cu prefecții congregației De Propaganda fidei, Buletin istoric, nr. 15, ISSN 1582-103X, Iași, 2014, pp.57-80.

Doboș Fabian, Cursul de religie în școlile catolice din Moldova la sfârșitul secolului al XIX-lea, în Arhivele și istoria, 2014, pp. 173-186.

 

Conferințe, comunicări

Emil Dumea, L’inizio del comunismo in Romania. Il Vescovo Anton Durcovici, „Episcopul Anton Durcovici (1888 – 1951) – 125 de ani de la naştere” Symposium, Accademia di Romania (Rome) and Roman-Catholic Bishopric of Iaşi, Rome (Italy), 23 May 2013.

Emil Dumea, Biserica şi Statul în România în perioada comunistă, ”Biserica și Statul la Mons. Anton Durcovici” Symposium, Faculty of Roman-Catholic Theology, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), “Saint Joseph” Roman-Catholic Theological Institute, Iaşi (Romania), Iași, 9 December 2010.

Emil Dumea, Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, „7-9 Mai 1999-2002 – 10 ani de speranţă” Scientific Communications Session, Faculty of Roman-Catholic Theology, “Al. I. Cuza” University of Iaşi, Iaşi, 24 November 2009.

Emil Dumea, Activitatea literară a iezuiţilor in Moldova în secolul al XVIII-lea, Summer courses, Faculty of Letters, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Iaşi, 20 July 2006.

Emil Dumea, Bisericile creştine din România, Workshop in The Interdisciplinary and Interfaith International Project „Healing of Memories”, Conference of European Churches and the Evangelical Community in Europe, Iaşi, 3-5 May 2006.

Emil Dumea, Începutul sistemului educativ din Moldova: Contribuţia Iezuiţilor, „Xaverianum” Center, Iaşi, 25 November 2005.

Emil Dumea, Biserica şi Statul în antichitate, “Raportul Biserică-Stat” Scientific Event, Faculty of Roman-Catholic Theology, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Iaşi, 28 October 2005.

Emil Dumea, Biserica catolică din România în perioada comunistă, The Interdisciplinary and Interfaith International Project „Healing of Memories”, Conference of European Churches and the Evangelical Community in Europe, Iaşi, 19 October 2005.

Emil Dumea, Memorie şi reconciliere în Biserica Catolică, „Teologie Morală: «Între vinovăţie şi păcat»” Scientific Event, Faculty of Roman-Catholic Theology, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Iaşi, 28 May 2005.

Emil Dumea, Il cristianesimo nella Scythia Minor tra il IV e VI secolo, „Orient şi Occident în Antichitate: contacte şi interferenţe” Romanian-Italian Colloquia (Fifth edition), Classical and Christian Studies Center, Faculty of History, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Iaşi, 23-27 April 2006.

Emil Dumea, Papa Ioan Paul al II-lea, profet al lumii contemporane, Seara Culturală şi Ecumenică «Karol Wojtyla – Ioan Paul al II-lea»”, Faculty of Letters, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania), Iaşi, 18 April 2005.

Emil Dumea, Biserica catolică din Moldova în perioada comunistă, „Biserica catolică din ţările est-europene în perioada comunistă” Symposium, Roman-Catholic Bishopric of Chişinău, Chişinău, 10 March 2005.

Emil Dumea, Scurtă istorie a Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, “Aniversarea a 120 de ani de la înfiinţarea Diecezei Romano-Catolice de Iaşi” Festivity, Iaşi, 26 Juin 2004.

Emil Dumea, I missionari italiani, promotori della lingua romena nei secoli XVII-XVIII: L’umanesimo tardo romeno, „La cultura romena tra l’Occidente e l’Oriente: Gli umanesimi greco-bizantino, latino e slavo” International Symposium, “Al. I. Cuza” University of Iaşi (Romania) and Fondazione Cassamarca (Italia), Iaşi, 21-22 May 2004.

Emil Dumea, Iconografia creştină, aspecte istorice, “Gândirea teologică provocată de suferinţa prezentată în şi prin artă” Scientific Seminar, Iaşi, 29 March 2004.

Doboș F., Episcopia de Milcov, în Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală, vol. II: Creștinismul românesc și organizarea bisericească în secolele XIII-XIV. Știri și interpretări noi, Galați 2010, 214-223.

Doboș F., Dieceza de Iași în timpul episcopului Mihai Robu (1925-1944), în Aurel Percă, coord., Ca toți să fie una, “Sapientia”, Iași 2010.

Doboș F., Episcop de Iași în vremuri de păersecuție, în Ștefan Lupu, coord., Episcopul martir Anton Durcovici. De la leagăn până la mormânt, Sapientia, Iași 2014.

Doboș F., Il vescovo Antonio Durcovici: modello di fedeltà a Dio e alla Chiesa, în Il vescovo Antonio Durcovici (1888-1951) a 60 anni dal martirio, Sapientia, Iași 2012.

Doboș F., “Seminarul Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași la sfârșitul secolului al XIX-lea”, în Mihaela Chelaru – Ioan Lăcătușu, Vilică Munteanu. Arhivist, istoric, colecționar la 65 de ani, Ed. Eurocarpatica din Sfântu-Gheorghe: ISNB 978-606-8685-19-9 și Editura Magic Print din Onești: ISBN 978-606-622-210-5, 2015, p. 365-380.

Doboș F., “Să trăiești, frate eretic”, în Calinic Argeșeanul, Printre vremuri și cuvinte, Ed. Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, ISBN 978-606-8181-52-3, Curtea de Argeș, 2016, p. 77-79.

Ştefan Lupu, „Anton Durcovici (1888-1951): una vita al servizio del Seminario Santo Spirito di Bucarest”, în PS Aurel Percă, editor, Il vescovo Antonio Durcovici (1888-1951), a 60 anni dal martirio. Atti del simposio organizzato da Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e l’Accademia di Romania in Roma, lunedi, 12 dicembre 2011, Roma, Sapientia, Iaşi 2012, ISBN 978-606-578-036-1, 71-87.

Ştefan Lupu, „L’eredità spirituale del beato John Henry Card. Newman”, în Biserica şi secularizarea. Provocări şi strategii pastorale (I): Dialog teologic 26 (2010) (Editura Sapientia, Iaşi, ISSN: 1453 – 8075), pag. 7-30.

Doboș Fabian, Episcopul Anton Durcovici, apărător neînfricat al credinţei, în Ştefan Lupu (coord.), În umbra crucii. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea episcopului Anton Durcovici, Sapientia 2013. La această lucrare am fost şi referent ştiinţific.

Doboș Fabian, Crezul niceno-constantinopolitan, punte între Occident şi Orient, conferinţă ţinută la simpozionul Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi, Seminar Iaşi, 14 martie 2013.

 

Traduceri:

Robert Royal, Martirii catolici din secolul al XX-lea, Iasi 2003, 428 p.

Ronald Roberson, Bisericile Crestine Rasaritene. O scurta prezentare, Iasi 2004, 286 p.

Jean Nouzille, Catolicii din Moldova. Istoria unei minoritati confesionale din România, Iasi 2011, 436 p.

Stefano Casini, Persecutori şi martiri. Scene din primele veacuri ale Bisericii, Iași 2015, 586 p.

 

Manifestări științifice

– 27 februarie 2015: sesiunea ştiinţifică cu tema Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova (coordonator Iosif Tamaș);

– 30 octombrie, 2015: sesiunea ştiinţifică cu tema: „(…) cât un grăunte de muştar (…) (Mt 17,20; Lc 17,6); puterea credinţei în Acta Camilliana”; (coordonator Iosif Tamaș).

– 8 mai 2014:  Simpozionul internațional cu tema Rolul Bisericii Catolice din Europa de Est în căderea comunismului; coordonator: lect. dr. Fabian Doboș

9 mai 2014 Simpozionul Național Episcopul Anton Durcovici, apărător al credinței, 9 mai 2014, București.

– 31 octombrie 2014: sesiunea ştiinţifică cu tema Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova: 10 ani de la încheierea Sinodului diecezan (2001-2004); (coordonator Iosif Tamaș).

Lasă un răspuns