Regulamente 2022-2023

Regulamente privind activitatea profesională a studenților: Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de licență, aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2022-2023, anul I de studii Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de licență, aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2021-2022, anul I de […]

Citește mai mult

Mesajul decanului

Pentru realizarea programului managerial pentru cei patru ani de mandat ca Decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi și în expunerea obiectivelor acestuia am avut în vedere: programul managerial al Rectorului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; planul strategic al Facultății de Teologie Romano-Catolică; legislația la zi în materie […]

Citește mai mult

Istoricul facultății

Teologia este una dintre primele şi cele mai vechi discipline ce s-au predat în învăţământul superior, odată cu înfiinţarea primelor universităţi în Europa încă din Evul Mediu, dar şi în spaţiul românesc, după Unirea Principatelor. În Moldova, Teologia Ortodoxă s-a numărat printre primele facultăţi ale Universităţii din Iaşi, fondată la 26 octombrie 1860. Teologia Romano-Catolică […]

Citește mai mult

Misiunea facultății

Facultatea de Teologie Romano-Catolică își asumă misiunea și obiectivele pe care le-a propus și rectorul Universității, prof. univ. dr. Tudorel Toader, în programul său managerial, având obiective derivate din acesta, însă cu elementele specifice domeniului teologie. Misiunea Facultății de Teologie Romano-Catolică rezultă din rolurile fundamentale asumate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin […]

Citește mai mult

Masterat: Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

Competenţe profesionale Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor fundamentale ale teologiei, precum şi a metodelor şi mijloacelor necesare în activitatea pastorală a Bisericii Catolice. Capacitatea de a folosi conceptele şi posibilităţile materiale pentru a le aplica într-o manieră şi scop pozitiv realităţilor prezente în Biserică şi societate. Abilitatea de a înţelege, interpreta şi aplica Teologia în […]

Citește mai mult