Direcții de cercetare

În cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică sunt abordate teme ce privesc

– studiul Bibliei și al teologiei creștine

– promovarea identității catolice și a valorilor creștine

– trăirea creștină în spațiul liturgic și laic

– angajamentul social-caritativ

– dezvoltarea personală și dialogul interconfesional și intercultural

 

Activitățile de cercetare în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică urmăresc îndeplinirea următoarelor obiective:

– promovarea identității culturale catolice

– dezvoltarea activităților pastorale și a asistenței sociale

– promovarea valorilor umaniste creștine și ale celor democratice

– sprijinirea cerințelor educative și culturale ale lumii contemporane

– realizarea unei deschideri interculturale și interreligioase la nivel național și internațional.

 

Principalele direcțiile de cercetare din cadrul Facultății și al Departamentului de cercetare sunt:

 

 1. Biblia și teologia creștină

(referent: conf. dr. Iulian Faraoanu; email: faraoanu@yahoo.com).

Obiective:

– traducerea Bibliei în limba română,

– publicarea de studii și comentarii la Sfânta Scriptură,

– publicarea de studii și tratate de teologie

– formarea biblică și teologică a agenților pastorali

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Institutul Biblic Pontifical din Roma (Italia).

Membri: pr. dr. Iulian Faraoanu, pr. Alois Bulai, pr. Eduard Pătrașcu, pr. Iosif Antili.

 

 1. Identitatea și cultura creștinilor catolici din România

(referent: lect. dr. Fabian Doboș; email: fabiandobos@gmail.com).

Obiective:

– cercetarea documentelor referitoare la identitatea creștinilor catolici din România

– publicarea de studii de istorie bisericească

– promovarea identității culturale catolice în dialog cu celelalte identități religioase și culturale

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Asociația Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaș”.

Membri: lect. univ. dr. pr. Fabian Doboș; prof. univ. dr. pr. Emil Dumea; conf. dr. pr. Ștefan Lupu. dr. Dănuț Doboș; dr. Anton Coșa; asist cercet. Iosif Tamaș.

 

 1. Trăirea creștină în spațiul liturgic și laic

(referent: conf. dr. Ștefan Lupu; email slupu@itrc.ro.)

Obiective:

– aprofundarea vieții liturgice și a formelor sale de exprimare

– traducerea cărților liturgice în limba română,

– publicarea de studii de liturgie, cateheză și pastorală

– formarea cateheților și a agenților pastorali

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică; Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Congregația pentru Cultul divin și Disciplina Sacramentelor (Roma, Vatican).

Membri: conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu, lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț, lect. univ. dr. pr. Mihai Pătrașcu, pr. Mihai Roca, pr. Toni-Mihăiță Cântaciu.

 

 1. Activitatea socială și caritativă a Bisericii

(referent: lect. dr. Lucian Farcaș; email: lfarcas58@gmail.com)

Obiective:

– cunoașterea doctrinei sociale a Bisericii,

– traducerea documentelor magisteriale referitoare la doctrina socială a Bisericii,

– publicarea de studii de doctrină socială,

– studierea fenomenelor sociale,

– formarea asistenților sociali

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Confederația Caritas România.

Membri: lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaș, conf. univ. dr. pr. Iosif Enășoae, lect. univ. dr. Fabian Doboș, lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob pr. drd. Egidiu Condac.

 

 1. Biserica în dialog cu omul, cultura și societatea contemporană

(referent: prof. dr. Emil Dumea; email: edumea58@yahoo.com)

Obiective:

– promovarea raporturilor interdisciplinare dintre teologie, filozofie, istorie și sociologie,

– dialogul teologic, cultural și ecumenic cu Biserica Ortodoxă și cu celelalte culte și forme de organizare religioasă din România,

– aprofundarea unor elemente ale artei creștine: muzică, literatură, pictură

– formarea agenților pastorali

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România.

Membri: prof. univ. dr. pr. Emil Dumea, lect. univ. dr. pr. Iulian Valerian Ianuș; lect. univ. dr. pr. Benone Farcaș, lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob, pr. Cornel Cadar.

 

Realizarea direcțiilor de cercetare are loc prin:

 1. Organizarea de sesiuni științifice și simpozioane naționale și internaționale pe diferite teme de cercetare, legate de analiza teologică a societății contemporane.
 2. Crearea unor colecții publicistice în care se vor publica rezultatele cercetărilor precum și traducerile unor lucrări de specialitate;
 3. Instituirea de arii de cercetare teologică în diferite domenii și în colaborare cu diverse instituții de învățământ și de cercetare din țară și străinătate;
 4. Identificarea potențialilor finanțatori ai activităților de cercetare științifică;
 5. Colaborarea cu echipele de cercetare din cadrul Universității, precum și din alte instituții și centre de cercetare;
 6. Cercetare documentară și consultanță în instituții academice, centre de cercetare și universități, pentru a testa ipotezele de lucru, prin confruntarea cu opiniile unor specialiști din acest domeniu;
 7. Participări la manifestări științifice și activități de formare (cursuri, prelegeri științifice, prezentări, sesiuni de formare, work-shop-uri etc.);
 8. Elaborarea și publicarea de articole, cărți, rapoarte de cercetare și studii în volume de lucrări științifice și reviste recunoscute pe plan național și internațional;
 9. Participare la mobilități naționale și internaționale, stagii de cercetare și documentare.

 

Lasă un răspuns