Direcții de cercetare

În cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică sunt abordate teme ce privesc

– studiul Bibliei și al teologiei creștine

– promovarea identității catolice și a valorilor creștine

– trăirea creștină în spațiul liturgic și laic

– angajamentul social-caritativ

– dezvoltarea personală și dialogul interconfesional și intercultural

 

Activitățile de cercetare în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică urmăresc îndeplinirea următoarelor obiective:

– promovarea identității culturale catolice

– dezvoltarea activităților pastorale și a asistenței sociale

– promovarea valorilor umaniste creștine și ale celor democratice

– sprijinirea cerințelor educative și culturale ale lumii contemporane

– realizarea unei deschideri interculturale și interreligioase la nivel național și internațional.

 

Principalele direcțiile de cercetare din cadrul Facultății și al Departamentului de cercetare sunt:

 

 1. Biblia și teologia creștină

(referent: prof. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu; email: faraoanu@yahoo.com).

Obiective și activități:

 • publicarea de studii și comentarii la Sfânta Scriptură;
 • publicarea de studii și tratate de teologie;
 • formarea biblică și teologică a agenților pastorali.

Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Institutul Biblic Pontifical din Roma (Italia).

Membri: prof. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu; lect. univ. dr. pr. Iosif Antili; pr. Alois Bulai; pr. Eduard Pătrașcu; sr. Iuliana Neculai; asist. univ. dr. pr. Gabriel-Iulian Robu.

 

 1. Identitatea și cultura creștinilor catolici din România

(referent: conf. univ. dr. pr. Fabian Doboș; email: fabiandobos@gmail.com).

Obiective:

 • cercetarea documentelor referitoare la identitatea creștinilor catolici din România;
 • publicarea de studii de istorie bisericească;
 • promovarea identității culturale catolice în dialog cu celelalte identități religioase și culturale.

Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Asociația Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaș”.

Membri: conf. univ. dr. pr. Fabian Doboș; prof. univ. dr. pr. Emil Dumea; conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu; pr. dr. Petru Ciobanu; dr. Dănuț Doboș; dr. Anton Coșa.

 

 1. Trăirea creștină în spațiul liturgic și laic

(referent: conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu; email slupu@itrc.ro.)

Obiective:

 • aprofundarea vieții liturgice și a formelor sale de exprimare;
 • traducerea cărților liturgice în limba română;
 • publicarea de studii de liturgie, cateheză și pastorală;
 • formarea cateheților și a agenților pastorali.

Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Congregația pentru Cultul divin și Disciplina Sacramentelor (Roma, Vatican).

Membri: conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu, lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț,  lect. univ. dr. pr. Lucian Păuleț; asist. univ. dr. pr. Ionuț-Eremia Imbrișcă; pr. dr. Mihai Pătrașcu.

 

 1. Activitatea socială și caritativă a Bisericii

(referent: lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaș; email: lfarcas58@gmail.com)

Obiective și activități:

 • cunoașterea doctrinei sociale a Bisericii;
 • traducerea documentelor magisteriale referitoare la doctrina socială a Bisericii;
 • publicarea de studii de doctrină socială;
 • studierea fenomenelor sociale;
 • formarea asistenților sociali.

Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Confederația Caritas România.

Membri: lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaș, conf. univ. dr. pr. Fabian Doboș, lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob, pr. dr. Egidiu Condac.

 

 1. Biserica în dialog cu omul, cultura și societatea contemporană

(referent: prof. univ. dr. pr. Emil Dumea; email: edumea58@yahoo.com)

Obiective:

 • promovarea raporturilor interdisciplinare dintre teologie, filozofie, istorie și sociologie;
 • dialogul teologic, cultural și ecumenic cu Biserica Ortodoxă și cu celelalte culte și forme de organizare religioasă din România;
 • aprofundarea unor elemente ale artei creștine: muzică, literatură, pictură;
 • formarea agenților pastorali.

Parteneri: Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România.

Membri: prof. univ. dr. pr. Emil Dumea; lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob; lect. univ. dr. pr. Lucian Păuleț; asist. univ. dr. pr. Ionuț-Eremia Imbrișcă; asist. univ. dr. pr. Gabriel-Iulian Robu.

 

Realizarea direcțiilor de cercetare are loc prin:

 1. Organizarea de sesiuni științifice și simpozioane naționale și internaționale pe diferite teme de cercetare, legate de analiza teologică a societății contemporane.
 2. Crearea unor colecții publicistice în care se vor publica rezultatele cercetărilor precum și traducerile unor lucrări de specialitate;
 3. Instituirea de arii de cercetare teologică în diferite domenii și în colaborare cu diverse instituții de învățământ și de cercetare din țară și străinătate;
 4. Identificarea potențialilor finanțatori ai activităților de cercetare științifică;
 5. Colaborarea cu echipele de cercetare din cadrul Universității, precum și din alte instituții și centre de cercetare;
 6. Cercetare documentară și consultanță în instituții academice, centre de cercetare și universități, pentru a testa ipotezele de lucru, prin confruntarea cu opiniile unor specialiști din acest domeniu;
 7. Participări la manifestări științifice și activități de formare (cursuri, prelegeri științifice, prezentări, sesiuni de formare, work-shop-uri etc.);
 8. Elaborarea și publicarea de articole, cărți, rapoarte de cercetare și studii în volume de lucrări științifice și reviste recunoscute pe plan național și internațional;
 9. Participare la mobilități naționale și internaționale, stagii de cercetare și documentare.

 

Decan

Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU

 

Lasă un răspuns