3. Trăirea creștină în spațiul liturgic și laic

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano catolică; Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România, Congregația pentru Cultul divin și Disciplina Sacramentelor (Roma, Vatican).

Obiective: 1. traducerea din limba latină în limba română a cărților: Ritualul Roman (8 vol.); Liturgia Orelor (4 vol.); Liturghierul Roman (1 vol.); Lecționarul Roman (6 vol.); 2. cercetarea în domeniul liturgic și al trăirii vieții creștine.

Membri: conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu, lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț, lect. univ. dr. pr. Mihai Pătrașcu, pr. Eduard Pătrașcu, pr. Cornel Cadar.

Activități: pregătirea fundamentală a membrilor comisiei în liturgie și limba latină; cercetare și informare cu privire la ediția tipică a textelor liturgice în Vatican; traducerea textelor liturgice din limba latină în limba română; aprobarea traducerii de către Conferința Episcopilor din România și de Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor; organizarea de seminarii pentru instruirea slujitorilor cu privirea la folosirea cărților liturgice; tipărirea cărților liturgice și distribuirea lor în parohii.

Rezultate (traducerea cărților liturgice):

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. I: Timpul Adventului – Timpul Craciunului, Iasi 2003, 1462 p.

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. II: Timpul Postului Mare, Sfântul Triduum pascal, Timpul Pascal, Iasi 2004, 2068 p.

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. III: Timpul de peste an, Saptamânile I-XVII, Iasi 2003, 1940 p.

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. IV: Timpul de peste an, Saptamânile XVIII-XXXIV, Iasi 2004, 1958 p.

Liturgia orelor dupa ritul roman: Invitatoriu, Laudele, Ora Medie, Vesperele si Completoriul, Iasi 2006, 1001 p.

Ritualul Roman, Saptamâna Sfânta, Iasi 2007.

Liturghierul Roman, Orânduit dupa decretul sfântului Conciliu ecumenic al II-lea din Vatican promulgat cu autoritatea Papei Paul al VI-lea si revizuit prin grija Papei Ioan Paul al II-lea, Editia tipica a treia, Iasi 2009, 1729 p. (1876 p.: vol.I = 1352 p., vol. II = 524 p.)

Ritualul Sfintei Liturghii si Rugaciunile euharistice pentru concelebrare, româna si latina, Iasi 2009.

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. I: Timpul Adventului – Timpul Craciunului, Iasi 2011, 1462 p.

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. II: Timpul Postului Mare, Sfântul Triduum pascal, Timpul Pascal, Iasi 2011, 2068 p.

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. III: Timpul de peste an, Saptamânile I-XVII, Iasi 2011, 1940 p.

Liturgia orelor dupa ritul roman, vol. IV: Timpul de peste an, Saptamânile XVIII-XXXIV, Iasi 2011, 1958 p.

Lecționarul Roman, vol. I: Timpul Adventului și Timpul Crăciunului, Iași 2013, 356 p.,

Lecționarul Roman, vol. III: Timpul de Peste An, Săptămânile I-XVII, Iași 2013, 994 p.

Lecționarul Roman, vol. II: Timpul Postului Mare și Timpul Pascal, Iași 2013, 742 p.

Lecționarul Roman, vol. V: Sfinții, Iași 2013, 942 p.

Lecționarul Roman, vol. IV: Timpul de peste An. Săptămânile XVII-XXXIV, Iași 2013, 956 p.

Lecționarul Roman, vol. VI: Pentru Liturghiile rituale, pentru Liturghiile celebrate pentru diferite necesități sau intenţii, Liturghiile votive şi la Liturghiile pentru răposați, Iași 2013, 1198 p.

 

Alte rezultate:

1) Cărți

Alois Bisoc, Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Teologie, misiune, formare, Iasi 2001, 197 p.

Alois Bisoc, Sacramentele. Semnele credintei si ale harului, Iasi 2001, 216 p.

Alois Bisoc, Parohia, comunitate de credinta, speranta si iubire crestina, Iasi 2002, 250 p.

Alois Bisoc, Preotul. Identitate, misiune si formare permanenta, Iasi 2003, 242 p.

Iosif Enasoae, Preotia în actiunea de sfintire a omenirii, Iasi 2006, 165 p.

Alois Bisoc, Introducere în teologia pastorala, Iasi 2007, Editia a II-a, 352 p.

Cristinel Fodor, Cântarea sfinteniei. Manual de teologie spirituala, Iasi 2007, 672 p.

Mario Caprioli, Preotia. Teologie si spiritualitate, Iasi 2003, 320 p.

Eduard Ferent, Euharistia edifica Biserica locala, Iasi 2004, 170 p.

Aurel Istoc, Ziua pe care a facut-o Domnul. Sabatul ebraic si duminica crestina, Iasi 2005, 196p.

Marcial Maciel, Formarea integrala a preotului, Iasi 2001, 298 p.

Vlad Mihai Niculescu, Teologie si retractare, Iasi 2003, 232 p.

Iosif Enasoae, Il mistero della sofferenza nella Salvifici doloris di Giovanni Paolo II, Iasi 2007, 166p.

Iosif Enasoae, Teologie spirituala. Teme fundamentale, Iasi 2008, 406p.

Danca Wilhelm, coord., Anton Durcovici. Lectii tomiste despre Dumnezeu (1936-1940), Iasi 2008, 528 p.

Michel Remaud, Crestini si evrei între trecut si viitor, Iasi 2008, 199p.

Iosif Enasoae, coord., Humanae vitae între actualitate si provocare: un raspuns modern la o problema multiseculara, Iasi 2009, 180 p.

Iosif Enasoae – Lacramioara Boros, Sacramentul Reconcilierii. Aspecte istorice, dogmatice si spirituale, Iasi 2009, 255 p.

Stefan Lupu, Scriptura, Traditia si Magisteriul. Introducere în metoda teologica, Iasi 2010, 394 p.

Stefan Lupu, Omul si lumea creati pentru gloria lui Dumnezeu. Introducere în antropologia teologica, Iasi 2010, 267 p.

Manfred Hauke, A fi catolic. O prima privire asupra operei teologice a cardinalului Leo Scheffczyk, Iasi 2010, 170 pag.

Iosif Enasoae, Madalina-Maria Martin, Euharistia, sacramentul caritatii lui Cristos. Aspecte istorice, liturgice, dogmatice si spirituale, Iasi 2010, 322 p.

PS Aurel Perca, coord., Ca toti sa fie una. Studii si articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversarii a 20 de ani de episcopat si 70 de ani de viata, Iasi 2010, 344 p.

Iosefina Rediu, Analiza si perspectivele ecumenice ale Bisericilor în lumina documentului „Pentru convertirea Bisericilor”: (Dombes 1990), Iasi 2011, 416 p.

Anton Moisin, Jertfa rastignirii: ratiune si mister, Iasi 2012, 122 p.

Stefan Lupu, „Va dau o porunca noua: Sa va iubiti unii pe altii”. Introducere în ecumenism, Iasi 2012.

Ștefan Lupu, Mergeți și faceți ucenici din toate națiunile. Introducere în teologia religiilor, Iași 2012, 420 p.

Fergus Kerr, Pe urmele lui Toma de Aquino. Variante ale tomismului, Iaşi 2013, 407 p.

Ioan Tamaş, Compendiu de drept canonic, Iaşi 2013, 640 p.

Eduard Ferenț, Răscumpărarea omului de către Isus Cristos în lumina învățăturii sfântului Toma de Aquino, Iași 2014, p. 352.

Iulian Faraoanu, Credința trăită și mărturisită, Iaşi 2014, p. 268.

Iosif Tiba, Limitele revoltei în fața suferinței, Iaşi 2014, p. 74.

Zdzislaw Josef Kijas, Ecumenism. Răspunsuri la 101 întrebări, Iaşi 2014, p. 406.

Alois Bişoc, Parohia. Comunitate de credinţă, speranţă şi iubire creştină (ediţia a doua, revizuită şi adăugită), Iaşi 2015, 286 p.

Iosif Tiba, Preotul – părinte şi medic sufletesc, Iaşi 2015, 144 p.

Daniel Iacobuț, Nobila frumuseţe a artei de a celebra şi a spaţiului liturgic, Iași 2015, 128 p.

Isidor Chinez, Etica sexuală, Iaşi 2015, 222 p.

Isidor Chinez, Etica matrimonială, Iași 2015, 188 p.

Dieceza Romano-Catolică de Iași, Oficiul pentru Cler, 50 de ani de la Conciliul al II-lea din Vatican. Cursuri de formare pentru cler, Iași 2015, 170 p.,

Iulian Faraoanu, coordonator, Conciliul al II-lea din Vatican. Semn al timpului pentru Biserică şi pentru lume, Iași 2015, 262 p.

Cardinal Walter Kasper, Mizericordia. Un concept fundamental al evangheliei – o cheie a vieții creștine, Iași 2015, 324 p.

Fulton J. Sheen, Viața lui Cristos, Iași 2015, 428 p.

Roberto Coggi, Fericita Fecioară Maria – Tratat de mariologie, Iași 2016, 296 p.

Henri de Lubac, Catolicism. Aspectele sociale ale dogmei, Iași 2016, 532 p.

Ștefan Lupu, Misterul Bisericii: Manual de Ecleziologie, Iaşi 2016, 452 p.

Ștefan Lupu, Revelație, credință, credibilitate. Manual de Teologie Fundamentală, Iași 2016, 442 p.

Iacob Iosif, Credința și sacramentul căsătoriei. Studiu teologico-canonic în doctrina Bisericii Catolice de la Conciliul al II-lea din Vatican la CDC 1983, Ed. Sapientia, Iași, 2012, ISBN 978-606-578-058-3, 207 p.

Ştefan Lupu, Sinodalitatea: expresie a unităţii şi a catolicităţii Bisericii, în gândirea pr. Dumitru Stăniloae, Sapientia, Iaşi 2009 (ISBN: 978-973-8980-68-6), 361 pag.

Enășoae Iosif, Boroș Lăcrămioara, Sacramentul Reconcilierii. Aspecte istorice, dogmatice și spirituale, Sapientia, Iași 2009, 255 p.

Enășoae Iosif, Martin Mădălina-Maria, Euharistia, sacramentul carității lui Cristos. Aspecte istorice, liturgice, dogmatice și spirituale, Sapientia, Iași 2010, 322 p.

 

2) Studii și articole

Tamaș Iosif, Tamaș Camelia, Enășoae Iosif, Corduneanu Andreea, Corpul și sexualitatea umană în lumina Sfintei Scripturi. Transsexualitatea și bioetica creștină, în Revista Română de Bioetică, Iași, 2013, ISSN 1583-5170.

Tamaș Iosif, Tamaș Camelia, Premisele bioeticii moderne în activitatea lui Nicolae Iosif Camilli, primul episcop al Bisericii Romano-Catolice din Moldova (1884-1894; 1904-1915), în Revista Română de Bioetică, Vol. 9, Nr. 1, Iași, 2011.

Enășoae Iosif, La questione riguardando la ricezione della filosofia di San Tommaso in Romania, în revista Agathos, Vol. 4, Issue 1, 2013, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, în colaborare cu Tamaş Iosif.

Ştefan Lupu, „Regula fidei in Adversus haereses di SantʼIreneo di Lione”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, LVIII, 2, 2013, pag. 5-14.

Ştefan Lupu, „The imperious eucharist: the testament of Pope John Paul II”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, LVIII, 1, 2013, pag. 5-20

Iosif Iacob, Mancanza della fede nel matrimonio. Conseguenze pastorali, dottrinali e giurisprudenziali, în Theologia Catholica Latina, issue 1, (LVIII) 2013, pp. 5-24.

Iosif Iacob, Dottrina della creazione e l’evoluzionismo, în Theologia Catholica Latina, issue 2, (LVIII) 2013, pp. 5-18.

Văcaru Nadia-Elena, Vână Mirona, Rôles et attitudes dans la famille contemporaine, în Ramona Mihaila, Efstratia Oktapoda, Nancy Honicker (eds), „Gender Studies in the Age of Globalization”, Addleton Academic Publishers, New York, 2013, pp. 102-112.

Vână Mirona, Văcaru Nadia-Elena, Le regard géographique sur le genre: identité, espace et territoire, în Ramona Mihaila, Efstratia Oktapoda, Nancy Honicker (eds), „Gender Studies in the Age of Globalization”, Addleton Academic Publishers, New York, 2013, 133-150.

Iacob Iosif, Il valore del magistero ecleziastico – Pietro Parente – giurista e teologo al servizio della Chiesa, în Theologia Catholica Latina, LVII, Cluj, 2012, ISSN-L: 1582-2524, pp. 57-75.

Văcaru Nadia-Elena, Familia în învățătura socială a Papei Leon al XIII-lea, în „Revista De Economie Socială”, nr. 5, Ed. Hamangiu, Iași, 2012, ISSN print 2248 – 0560, ISSN online 2248 – 3667, ISSN-L 2248 – 0560, pp. 114-146.

Iacob Iosif, Căsătoria, Sacrament al Noii Alianțe, în Dialog teologic, Institutul Teologic Romano Catolic, Iași, Anul XIV, Nr. 28, 2011, pp.100-126.

Ştefan Lupu, „Ecleziologia Conciliului al II-lea din Vatican”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Teologie Romano-Catolică, Tom V 2010, pag. 67-83.

Ştefan Lupu, „Orientări ecleziologice în teologia postconciliară”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Teologie Romano-Catolică, Tom V 2010, pag. 145-181.

Iacob Iosif, Esenienii, înnoire a tradițiilor și credințelor iudaice, în Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Teologie Romano-Catolică, Iași, Tom V, 2010, pp. 85-104.

Doboș Fabian, Învăţământul catolic din Moldova în secolul al XIX-lea. Documente din Arhiva Congregaţiei Sfântului Oficiu (I), in Buletin istoric 10 (2009) 297-333.

Ştefan Lupu, „Istoria lumii şi istoria mântuirii”, în Caietele Institutului Catolic 14 (2009) (ARCB, Bucureşti, ISSN 1582-2745), pag. 75-94.

Ştefan Lupu, „Universalitatea mântuirii în Isus Cristos”, în Caietele Institutului Catolic 14 (2009) (ARCB, Bucureşti, ISSN 1582-2745), pag. 221-234.

Iacob Iosif, Credința în Sacramentul Căsătoriei, în Dialog teologic, Institutul Teologic Romano Catolic, Iași, Anul XII, Nr. 23, 2009, pp.71-91.

Enășoae Iosif, Spiritul creştin şi profetic al encilicei ,,Humnae Vitae”, prezentat la Simpozionul Internaţional organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică Iaşi şi Insitutul Teologic Franciscan din Roman şi publicat în volumul ,,Humanae Vitae” între actualitate şi provocare. Un răspuns modern la o problemă multiseculară, Sapienţia, Iaşi 2009.

Ştefan Lupu, „Chiesa Madre. Ecclesiologia di Henri de Lubac nelle opere Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma e Meditazione sulla Chiesa” (II), în Conferinţele Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi (II): Dialog teologic 23 (2009) (Editura Sapientia, Iaşi, ISSN: 1453 – 8075), pag. 104-128.

Ştefan Lupu, „Discuţia modernă despre conceptul de persoană în Dumnezeu”, în Conferinţele Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi (II): Dialog teologic 23 (2009) (Editura Sapientia, Iaşi, ISSN: 1453 – 8075), pag. 197-215.

 

3) Comunicări, conferințe

Enășoae Iosif, The existential phenomenon of love into the interpersonal relationships: p. 189-196; cotat ISI. Prezentat și publicat în volumul de lucrări al Simpozionul internațional: 2ND International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, SGEM  Conference proceedings. Book 3. Anthropology, Archaeology, History, Philosophy. (26 Aug-01 SEPT. 2015, ALBENA, BULGARIA).

Enășoae Iosif, The natural family produces and communicates the human friendship: 197-204: cotat ISI. Prezentat și publicat în volumul de lucrări al Simpozionul internațional: 2ND International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, SGEM  Conference proceedings. Book 3. Anthropology, Archaeology, History, Philosophy. (26 Aug-01 SEPT. 2015, ALBENA, BULGARIA).

Enășoae Iosif, The work matures the person and increases the quality of social life: p. 221-228: cotat ISI. Prezentat și publicat în volumul de lucrări al Simpozionul internațional: 2ND International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, SGEM  Conference proceedings. Book 3. Anthropology, Archaeology, History, Philosophy. (26 Aug-01 SEPT. 2015, ALBENA, BULGARIA).

Enășoae Iosif, The christian family promotes the essential humain christian values, în International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI Proceedings), Albena, Bulgaria, 2014, pp. 209-216.

Enășoae Iosif, The justice, human virtues and social value, în International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI Proceedings), Albena, Bulgaria, 2014, pp. 233-244.

Enășoae Iosif, Văcaru Nadia-Elena, The human love – solidarity and christian charity, în International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI Proceedings), Albena, Bulgaria, 2014, pp. 225-232.

Văcaru Nadia-Elena, Contemporary family – between individualism and reciprocal dedication, în International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI Proceedings), Albena, Bulgaria, 2014, pp. 35-42.

Văcaru Nadia-Elena, The moral ordre of work, în International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (ISI Proceedings), Albena, Bulgaria, 2014, pp. 245-252.

Enășoae Iosif, The human love-solidarity and christian charity; p. 225-232; cotat ISI. Prezentat și publicat în volumul de lucrări al Simpozionul internațional: International Multidisciplinary Scientific Coferences on Social Sciences & Arts 3-9 September 2014, Albena, Bulgaria.

Enășoae Iosif, Fidelitatea, virtute umană și creștină, prezentat la Simpozionul Internațional ,,Universul științelor”, ediția a V, organizat de Asociația ,,V. Pogor” Iași publicat în volumul Lucrărilor Simpozionului la Ed. PIM, Iași 2014.

Enășoae Iosif, Corpul şi sexualitatea umană în lumina Sfintei Scripturi. Transsexualitatea şi bioetica creştină, în Revista Română de Bioetică, 11, nr. 2, aprilie-iunie 2013.

Văcaru Nadia-Elena Investing in education – A form of using the human resouces of a territory, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2012 (ISI Proceedings), vol. III, Albena, Bulgaria, 2012, ISSN 1314-2704, pp. 1111-1116.

Văcaru Nadia-Elena, L’immigrazione romena in Italia e il suo impatto sulla famiglia, in „Autonomie Locali”, vol. 36, nr. 1, Ed. Il Mulino, Bologna, Italia, 2013, ISBN: 978-88-15-24238-9, pp. 139-156.

Văcaru Nadia-Elena, La famiglia romena in migrazione, în „Affari sociali internazionali”, Edizioni Idos, Nuova serie, Quaderno n.1, Roma, 2013, ISBN 9788864800110, pp. 74-77.

Văcaru Nadia-Elena, La famiglia in migrazione: fondamenti, valori e comportamenti sociali. Il caso della comunita romena a Roma, în „Osservatorio Romano sulle migrazioni – IX Rapporto”, IDOS, Roma, 2012, pp. 223-228.

Lupu Ștefan, Regula fidei in Adversus haereses di sant’Ireneo di Lione, în Credința trăită și mărturisită, Iași, 2014, pp. 91-106.

Tamaș Iosif, Dinamica păstoririi Bisericii romano-catolice. Scrisoarea enciclică „Lumen fidei”, în Credința trăită și mărturisită, Iași 2014.

Văcaru Nadia-Elena, Familia contemporană: tradiționalism și egalitarism în rolurile familiale, în Simpozionul Internațional „Universul Științelor”, Editura PIM, Iași, 2011, ISBN 978-606-13-0655-8, pp. 264-270.

Văcaru Nadia-Elena, Valoarea și demnitatea persoanei umane, în Simpozionul Internațional „Universul Științelor”, Editura PIM, Iași, 2011, ISBN 978-606-13-0655-8, pp. 271-278

Văcaru Nadia-Elena, Rolul familiei în asigurarea succesului școlar, în Responsabilitate publică în educație, Editura Crizon, Constanța, 2011, ISSN 2066-3358, pp. 162-170.

Ştefan Lupu, „Il valore della tradizione apostolica secondo Adversus Haereses di sant’Ireneo”, în Porta fidei: repropunerea credinţei în mileniul al III-lea: Dialog teologic 30 (2012) (Editura Sapientia, Iaşi, ISSN: 1453 – 8075), pag. 31-49.

Enășoae Iosif, Credinţa, dat ontologic, experienţă antropologică şi dar divin, în volumul Credinţa trăită şi mărturisită, Iulian Faraoanu (coord), editura Sapientia, Iaşi 2014, p. 51-78.

Enășoae Iosif, Misiunea sacerdotală, profetică şi regală a pedagogului laic cre;tin, prezentat la Simpozionul naţional: ,,Profesorul de Religie şi rolul său formativ în lumina preoţiei comune”, organizat de Liceul Franciscan din Oneşti în 2010, apărut în Iosif Enăşoae, Violeta Apostu (Coord.), Vol. Profesorul de religie şi rolul său formativ în lumina preoţiei comune, Ed. Sapientia, Iaşi 2011, p. 63-76.

Enășoae Iosif, Un nou curent antropologic subminează valorile perene ale familiei, prezentat la Simpozionul Internaţional ,,Universul ştiinţelor”, organizat de Asociaţia ,,V. Pogor” Iaşi şi publicat în volumul Lucrărilor în Editura PIM, Iaşi 2011.

Enășoae Iosif, Misiunea regală a laicului creştin în biserică şi în societate, prezentat la Simpozionul internaţional ,,Disponibilităţi creative în lume”, organizat de Asociaţia cultural-ştiinţifică ,,V. Pogor” Iaşi şi publicat în volumul Lucrărilor în editura PIM, Iaşi 2011.

Enășoae Iosif, Familia, loc privilegiat al implicării laicului creştin, prezentat la Simpozionul internaţional al Facultăţii de Tologie Ortodoxă, Iaşi 2011.

Ştefan Lupu, „Toţi preoţi în Cristos: fundamentul sacramental al misiunii preotului şi a familiei creştin”, în Preotul şi familia creştină: colaboratori în ogorul Bisericii şi martori ai împărăţiei lui Dumnezeu în lume: Dialog teologic 28 (2011) (Editura Sapientia, Iaşi, ISSN: 1453 – 8075), pag. 7-33.

Iacob Iosif, Căsătoria sacrament al Noii Alianțe în cadrul simpozionului internațional cu tema Tainele Bisericii – Pelerinaj spre sfințenie, 16-18 octombrie 2011, organizat de Univ. „Al. I. Cuza”, Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria Municipiului Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Facultatea de Teologie Romano-Catolică.

Enășoae Iosif, Misiunea sacerdotală a creştinului laic în societate, prezentat la Simpozionul Internaţional ,,Universul ştiinţelor, organizat de Asociaţia ,,V. Pogor” Iaşi şi publicat în volumul Lucrărilor în Editura D&T, Iaşi 2010.

Enășoae Iosif, Laicul creştin, un profet al lui Cristos pentru omenire, prezentat la Simpozionul Internaţional ,,Universul ştiinţelor, organizat de Asociaţia ,,V. Pogor” Iaşi şi publicat în volumul Lucrărilor în Editura D&T, Iaşi 2010.

Enășoae Iosif, Suferinţa, dar necesar pentru sfinţirea şi mântuirea preotului şi a comunităţii ecleziale, publicat în Volumul omagial, ,,Ca toţi să fie una”, Editura Sapienţia, Iaşi 2010.

Văcaru Nadia-Elena, Alcoholism – stability factor disrupting Christian family in contemporary society, Proceedings of the Alcoholism: Historical and Social Issues International Conference, Editors: Claudiu Stefani, Victor Tudor Roșu, Marius Rotar, supliment la Caiete de antropologie istorică, an IX, Alba Iulia, 2010, ISSN 2069-6265, pp. 127-136.

 

Traduceri: Magister și alte publicații

Ioan Paul al II-lea, Sacramentul Spovezii. Mesajele Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea catre Penitentiaria Apostolica, Iasi 2001, 109 p.

Codul de drept canonic, Iasi 2004, 1156 p.

Dieceza de Iasi, Cartea Sinodala, Iasi 2005, 356 p.

Consiliul Pontifical pentru Dreptate si Pace, Compendiu de doctrina sociala a Bisericii, Iasi 2007, 672 p.

Codul de drept canonic, Iasi 2012, 1146 p.

Ioan Paul al II-lea, Iubirea umană în planul lui Dumnezeu. Răscumpărarea trupului şi sacramentalitatea Căsătoriei în catehezele din zilele de miercuri (1979-1984), Iaşi 2013, 622 p.

Comisia Teologică Internaţională, Teologia astăzi: perspective, principii şi criterii, Iaşi 2013, 92.

Comisia Teologică Internaţională, În căutarea unei etici universale; o nouă privire asupra legii naturale, Iaşi 2013, 122 p.

Papa Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Sacerdotalis caelibatus despre celibatul preoţesc, Iaşi 2013, 68 p.

Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Scrisoarea Recentiores episcoporum Synodi şi Comisia Teologică Internaţională, Documentul Sine affirmatione despre câteva chestiuni actuale de escatologie, Iaşi 2013, 82 p.

Comisia Pontificală Biblică, Biblia şi morala. Rădăcinile biblice ale acţiunii creştine, Iaşi 2013.

Comisia Teologică Internaţională, Rationes magisterii cum theologia, Relaţiile reciproce dintre magisteriul ecleziastic şi teologie; Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Instrucţia Donum veritatis despre vocaţia eclezială a teologului, Iaşi 2013, 52 p.

Leon al XIII-lea Providentissimus Deus. Scrisoare enciclică despre studiile Sfintei Scripturi, şi Comisia Pontificală Biblică Instrucţiuni cu privire la caracterul istoric al primelor trei capitole din Geneză, Iaşi 2013, 52 p.

Sfântul Toma de Aquino în magisteriul pontifical, Iaşi 2013, 92 p.

Ioan al XXIII-lea, Mater et magistra. Scrisoare enciclică despre cele mai recente probleme sociale studiate în lumina învăţăturii creştine, Iaşi 2013, 90 p.

Ioan al XXIII-lea, Pacem in terris. Scrisoare enciclică despre pacea dintre oameni bazată pe adevăr, dreptate, iubire şi libertate, Iaşi 2013, 66 p.

Paul al VI-lea, Populorum progressio. Scrisoare enciclică despre despre dezvoltarea popoarelor, Iaşi 2013, 56 p.

Paul al VI-lea, Scrisoarea apostolică Octogesima adveniens, Iaşi 2013, 48 p.

Papa Paul al VI-lea, Evangelii nuntiandi. Exortație apostolică despre evanghelizarea în lumea modernă, Iaşi 2014, p. 88.

Comisia Teologică Internaţională, Dumnezeu Treime, unitate a oamenilor. Monoteismul creștin împotriva violenței, Iaşi 2014, p. 92.

Comisia Teologică Internaţională, Sensus Fidei în viaţa Bisericii, Iaşi 2014, p. 92.

Congregaţia pentru Cultul Divin şi Diciplina Sacramentelor, Directoriu omiletic, Iaşi 2015.

Comisia Biblică Pontificală, Inspirația și adevărul Sfintei Scripturi. Cuvântul care vine de la Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu pentru a mântui lumea, Iași 2015.

Sinodul Episcopilor, Raportul final al Sinodului Episcopilor dat Sfântului Părinte Francisc (24 octombrie 2015), Iași 2015.

Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Declaraţia „Dominus Iesus” privind unicitatea şi universalitatea salvifică a lui Isus Cristos şi a Bisericii, Iași 2016.

Walter Kasper (trad. Farcaș Lucian), Mizericordia. Un concept fundamental al Evangheliei – o cheie a vieții creștine, Sapientia, Iași 2015, 324 p., ISBN 978-606-578-230-3

 

4) Manifestări științifice

– Simpozionul „Biserica și trăirile lumii contemporane” (26 noiembrie 2015): profesori invitați de la Roma care au conferențiat despre liturgie și viața sacramentală.

– 11 martie 2015 – simpozionul naţional cu tema Conciliul Vatican II: „semn al timpului” pentru Biserică și pentru lume II.

– 28 februarie 2014 a organizat sesiunea ştiinţifică cu tema Dinamica Păstoririi Bisericii Romano-Catolice. Exortaţia apostolică „Evangelii Gaudium”;

– 26 noiembrie 2014 – simpozionul naţional cu tema Conciliul Vatican II: „semn al timpului”.

– 24 mai 2013: a organizat, în colaborare cu la Institutul Teologic Romano-Catolic, simpozionul naţional cu tema: Credinţa dintotdeauna şi omul de astăzi;

– 25 octombrie 2013: simpozionul internațional cu tema: Credința trăită și mărturisită.

– 31 octombrie 2013, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii, s-a desfăşurat sesiunea ştiinţifică cu tema Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice. Scrisoarea enciclică Lumen fidei, nr. 36. Credinţă şi teologie.

– de 24 aprilie 2012 a organizat o conferinţă – expoziţie de carte şi masă rotundă la Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi, Filiala Mihail Sadoveanu cu tema: 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II;

– pe data de 24 mai 2012 a organizat o conferinţă – masă rotundă la Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi Iaşi, Filiala Mihail Sadoveanu cu tema: „Gaudiun et Spes”, Biserica în lumea con temporană;

– 26 octombrie 2012 a organizat, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic, simpozionul internaţional cu tema: Comunicarea credinţei;

– 30 octombrie 2012, în cadrul manifestărilor ştiinţifice consacrate Zilelor Universităţii, s-a desfăşurat sesiunea ştiinţifică cu tema: Actualitatea Conciliului Vatican II.

Lasă un răspuns