Politica de confidenţialitate

   Facultatea de Teologie Romano-Catolică, denumită în continuare „FTRC”, nu colectează informaţii personale despre dumneavoastră la vizitarea site-ului nostru decât dacă optaţi pentru a ne furniza această informaţie. Colectăm însă şi stocăm automat unele informaţii cu scopul de a procesa date cu privire la traficul de pe acest site.

   FTRC respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta politică de confidențialitate. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, FTRC are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. FTRC se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.ftrc.uaic.ro, prin înregistrare sau prin completarea diferitelor chestionare, așa cum prevăd dispozițiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

   În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziție (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiției (art.18).

   Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres și neechivoc ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de FTRC în conformitate cu scopurile menționate mai jos. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizați. Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru prin intermediul formularului de contact.

   Ce date colectăm şi stocăm automat:

   Dacă nu interacţionaţi în nici un fel în timpul vizitei dumneavoastră pe site decât prin citirea paginilor sau descărcarea de informaţii, vom colecta şi stoca automat informaţii despre dumneavoastră ca domeniul Internet, adresa IP, data şi ora accesului, precum şi paginile vizitate. Această informaţie nu vă identifică personal, ci folosim această informaţie pentru a face situl mai util vizitatorilor. Nu urmărim sau înregistrăm informaţii despre indivizi sau despre vizitele acestora.

   Dacă ne trimiteţi e-mail:

   Puteţi alege oferirea informaţiilor dumneavoastră personale, într-un e-mail ce conţine comentarii sau întrebări. Folosim aceste informaţii doar pentru îmbunătăţirea serviciilor pentru dumneavoastră sau pentru a răspunde cererii.

   Scopul colectării datelor:

   Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, FTRC le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:

 • pentru a ne asigura că pagina web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
 • transmiterii de mesaje (comunicări directe, mass mailing);
 • întocmirea de rapoarte cu scopul îmbunătățirii serviciilor oferite;
 • interactivitate în reţelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+);
 • pentru selectarea candidaților;
 • pentru publicarea pe site a fotografiilor.

   FTRC poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credința în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale FTRC și ale site-ului www.ftrc.uaic.ro; acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a personalului academic, angajaților, studenţilor sau utilizatorilor site-ului. Atunci când FTRC este solicitată să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

   Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime:

   FTRC poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte/analize;
 • realizării de informări în scopuri proprii;
 • publicării, promovării.

   Legăturile (link-urile) către alte situri:

   Site-ul nostru conţine multe legături, predominant către alte instituţii de învăţământ. În câteva cazuri particulare este posibilă legarea către societăţi private sau organizaţii non-guvernamentale. Când accesaţi legătura, nu mai sunteţi pe site-ul nostru şi sunteţi subiectul politicii de confidenţialitate a noului site accesat.