Parteneri și colaboratori

Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif”, Iaşi
Str. Th. Văscăuţeanu, 6
700462 Iaşi, România
https://www.itrciasi.ro/
Website: https://www.bibliotecaitrc.net/weblibrary/home/

 Centrul Diecezan Caritas Iaşi
Str. Sărărie, 134
Iaşi, România
Tel: 0232/210085
Fax: 0232/217998
E-mail: contact@caritas-iasi.ro
Website: https://www.caritas-iasi.ro/

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău
Bd. Ştefan cel Mare, 1
MD 2001, Chişinău
Republica Moldova
Tel: (+373 22) 27 27 19
Fax: (+373 22) 27 27 19
E-mail: filologieasm@mail.md
Website: https://asm.md/

VIA University College, Viborg, Danemarca
Viborg, Danemarca
E-mail: viborg.international@viauc.dk
Website: https://www.viauc.com

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc central
MD 2009, Chişinău
Republica Moldova
Tel: (+373 22) 57 75 92
Website: https://istorie.usm.md/

 

Lasă un răspuns