Misiunea facultății

Facultatea de Teologie Romano-Catolică își asumă misiunea și obiectivele pe care le-a propus și rectorul Universității, prof. univ. dr. Tudorel Toader, în programul său managerial, având obiective derivate din acesta, însă cu elementele specifice domeniului teologie.

Misiunea Facultății de Teologie Romano-Catolică rezultă din rolurile fundamentale asumate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin Carta universitară, în concordanță cu legislația în vigoare. Aceasta include:

 • promovarea identității culturale catolice
 • dezvoltarea activităților pastorale și a asistenței sociale
 • promovarea valorilor umaniste creștine și ale celor democratice
 • sprijinirea cerințelor educative și culturale ale lumii contemporane
 • realizarea unei deschideri interculturale și interreligioase la nivel național și internațional.

Din această misiune derivă următoarele obiective generale și specifice:

 • formarea universitară de specialiști în domeniile asistență socială, teologie didactică și teologie pastorală;
 • perfecționarea continuă a absolvenților prin oferirea de programe de master și de doctorat;
 • dezvoltarea cercetării științifice, teoretice și aplicative, în domeniul asistenței sociale și al teologiei didactice și pastorale;
 • promovarea unui dialog permanent și constructiv cu celelalte științe, în special cu cele socio-umane;
 • dezvoltarea unui climat academic favorabil realizării activităților de cercetare și transfer de cunoaștere, printr-un bun management al calității.
 • modernizarea și dezvoltarea bazei materiale didactice și de cercetare;
 • dezvoltarea unui climat organizațional armonios și a unei culturi organizaționale bazate pe următoarele valori: excelența, colegialitatea, transparența, creativitatea, integritatea, interdependența, respectul pentru tradiție și predecesori;
 • cooperarea cu mediul socio-economic și eclezial pentru o mai bună integrare a absolvenților pe piața muncii;
 • consolidarea relațiilor cu Facultăți de același profil din țară și din străinătate.

Lasă un răspuns