Cazare 2020 – 2021

Studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică beneficiază de cazare în căminele Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” şi în căminul Institutului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Iosif” din Iași (studenţii de la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală).

Cazarea în căminele universităţii se face în funcţie de opţiunile studenţilor şi de mediile obţinute în anul precedent (media de admitere pentru studenții din anul I), în limita locurilor repartizate de către Rectorat, conform Regulamentului de cazare al Universităţii.

Lista studenților care au primit cazare în anul universitar 2020-2021

Lista studenților care au depus cerere de cazare pentru anul universitar 2020-2021

Calendarul cazărilor

  • 14 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
  • 21 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
  • 22 – 24 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 24 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
  • 24 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
  • 24 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcţiei Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
  • 25, 26, 28, 29, 30 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
  • 12 noiembrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Probleme Sociale al Direcţiei Cămine și Cantine (cămin C5).

  La cazare studenții vor completa o Declarație pe proprie răspundere în scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu coronavirus (COVID-19).

  Pe parcursul desfășurării procedurii de cazare, angajații, studenții și persoanele însoțitoare vor purta mască de protecție, se va face dezinfectarea mâinilor la intrarea în cămin  și se va păstra distanța fizică de minim 1,5 metri.

Tarifele de cazare pentru anul universitar 2020-2021

Căminul Tarife de cazare practicate în anul universitar 2020/2021 (lei/loc/lună)
Studenți BUGETAȚI  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
C 4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 140 280
C 11 170 310
Căminul C1    
2 locuri în cameră 275 415
3 locuri în cameră 250 390
Căminul C2    
2 locuri în cameră 275 415
3 locuri în cameră 250 390
4 locuri în cameră 225 365
Căminul C3
2 locuri în cameră 275 415
3 locuri în cameră 250 390
Căminul C5
2 locuri în cameră 275 415
2 locuri (pat dublu) 250 390
3 locuri în cameră 250 390
„Gaudeamus” 440 580
„Akademos ” 500 640
mansardă 440 580
„Buna Vestire” 440 580

Actele necesare pentru cazare sunt urmatoarele:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 •  RO68 TREZ 4062 OF33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară  – LEI

Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” este un cămin studenţesc aflat în administraţia Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi dispune de o capacitate de 172 de locuri de cazare. Cazarea se face în funcţie de opţiunile studenţilor, prioritate având studenţii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Oratoriul este situat în cartierul Bularga, pe strada Mihail Sturza, nr. 25. Administratorul Oratoriului este Pr. Iosif Enăşoae. Pentru cazarea în Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” studenţii au nevoie de următoarele documente:

 • cerere de cazare;
 • recomandare din partea parohului comunităţii;
 • cerere de stabilire a reşedinţei + buletin/cartea de identitate.
 • Lasă un răspuns