Termeni şi condiţii de utilizare

   Prin accesarea şi utilizarea acestui site, confirmaţi acceptarea cadrului legal exprimat de termenii de utilizare. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunoştinţă ca orice alte acorduri între dumneavoastră şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui site, va rugăm să părăsiţi acest site. Termenii de utilizare pot fi schimbaţi de la caz la caz. Schimbările vor fi actualizate pe această pagină şi folosirea acestui site după aceste schimbări constituie acceptul dumneavoastră pentru Termenii de utilizare modificaţi.

   Proprietatea Conţinutului:

   Acest site este pagina oficială a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, site-ul este dezvoltat, menţinut şi actualizat de Alexandru Tiba.

   Întregul conţinut al acestui site (imagini, texte, grafică, simboluri, logo-uri), elemente de grafică web, scripturi, programe şi baze de date) este proprietatea exclusivă a FTRC, a freelancer-ului Fabian David şi a partenerilor şi colaboratorilor FTRC, şi este apărat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe (actualizată până în Aprilie 2011, incluzând modificările aduse prin Legea nr. 285/2004, Ordonanţa de Urgenţă nr. 123/2005, Legea nr. 329/2006, Legea nr. 202/2010 şi Decizia Curţii Constituţionale 571 din 29 Aprilie 2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 430/2010). Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obţinerea unui acord prealabil de la deţinătorii de drept se pedepseşte conform legilor în vigoare.

   Conţinutul site-ului www.ftrc.uaic.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică, fără permisiunea anterioară a FTRC sau partenerilor/colaboratorilor acesteia, cu excepţia utilizării în scop strict personal şi necomercial în condiţiile menţionate.

   Astfel, preluarea de informaţii (cu excepţia materialelor foto şi video) de către alte web-site-uri poate fi efectuată fără obţinerea unui acord prealabil doar în limita a 300 de caractere, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau materialul informativ citat, în scopul asigurării liberului acces de circulaţie a informaţiei. Toate aceste preluări vor afişa în mod obligatoriu sursa informaţiei. La începutul sau la sfârşitul materialului citat va fi menţionată în mod clar şi vizibil următoarea menţiune: “sursa: www.ftrc.uaic.ro” şi va fi direcţionat un link către web-site-ul www.ftrc.uaic.ro.

   Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele şi imaginile („conţinut”), este în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică sau al partenerilor/colaboratorilor cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui conţinut, cu excepţia celor prevazute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului „conţinutului”. Prin folosirea în continuare a site-ului Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, vă declaraţi de acord că aţi citit şi că veţi respecta termenii şi condiţiile de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, va rugăm să încetaţi imediat orice conexiune cu acest site.

  În continuare, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va fi denumită „FTRC”, site-ul web ce aparţine de aceasta va fi denumit „site”, iar persoanele care accesează site-ul prin orice mijloc de comunicare electronică, „utilizatori”.

 • Accesarea acestui site este permisă doar în scopul vizualizării şi/sau a download-ului informaţiilor puse la dispoziţie de către FTRC;
 • Responsabilitatea asupra corectitudinii informaţiilor prezente pe site aparţine în întregime autorilor acestora. Orice opinie exprimată în vreun material de orice natură reprezintă opinia personală a autorului;
 • Utilizatorilor li se acordă de către FTRC dreptul de download şi utilizare a articolelor ori a altor materiale de pe site doar în scop personal şi non-comercial. Utilizatorii nu vor copia, reproduce, retransmite, distribui, publica, exploata comercial ori transfera în alt fel nici un material;
 • Utilizatorii înregistraţi (cei cărora li s-a atribuit un nume de cont şi o parolă validă de către Administratorul Site-ului) îşi vor folosi, pentru a accesa secţiunea dedicată acestora, şi anume secţiunea privată a site-ului, doar contul lor personal, prin care pot fi identificaţi în mod direct. Fiecare utilizator înregistrat are datoria de a păstra confidenţialitatea asupra numelui de cont şi a parolei atribuite;
 • Utilizatorii, fie înregistraţi sau neînregistraţi, nu vor accesa ori încerca să acceseze secţiunea privată a Site-ului folosind un cont ce nu le aparţine şi nici nu vor încerca în alt mod să îşi ascundă ori deghizeze identitatea. Dacă utilizatorul are la cunoştinţă vreo tentativă sau faptă săvârşită de folosire a unui cont ce nu aparţine făptaşului, va anunţa imediat Administratorul site-ului în vederea luării măsurilor corespunzătoare;
 • Orice tentativă ori faptă de: atac (sub orice formă şi asupra oricărui serviciu ce ţine de site), modificare a conţinutului şi/sau a aspectului, perturbare sau întrerupere a funcţionării normale, săvârşită asupra site-ului, pe orice cale, va fi raportată organelor competente şi pedepsită conform legii;
 • FTRC nu îşi asumă garanţia asupra funcţionării corecte a paginilor web conduse de altcineva ce au hyperlink-uri pe Site, nici asupra corectitudinii ori a incorectitudinii informaţiilor prezentate de acestea. De asemenea, FTRC nu garantează că site-urile respective vor funcţiona fără erori sau fără întreruperi, sau că site-urile nu prezintă viruşi sau alte componente dăunătoare;
 • Toate logo-urile, însemnele, mărcile înregistrate prezente pe site, ce nu aparţin FTRC, aparţin proprietarilor respectivi;
 • FTRC nu va fi facută responsabilă în nici un fel pentru pierderi ori daune de orice fel ce decurg din, sau sunt legate, de aceşti Termeni şi Condiţii, ori de vizitarea propriu-zisă a site-ului.

   Limitarea răspunderii

   Facultatea de Teologie Romano-Catolică nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă aceasta a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

   Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații folosind secţiunea de contact. Acest site este oferit în această formă fără alte garanții, FTRC nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

   Absolvirea răspunderii

   Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere; FTRC se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect;
 • FTRC nu oferă nicio garanție că informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • FTRC nu oferă nicio garanție că serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • FTRC nu oferă nicio garanție că orice eroare de program va fi corectată. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

   Drept aplicabil

   Prezenţii Termeni și condiții, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și condiții sau din accesarea/funcționarea/disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor și condițiilor și a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la aceşti Termeni şi Condiţii, confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții, utilizarea site-ului de implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

Credit şi mulţumiri:

Design-ul, optimizarea pentru motoarele de căutare şi cod-ul acestui site sunt realizate de freelancer-ul Fabian David. Administrarea conținutului este asigurata de persoanele desemnate de Consiliul Facultății.

Conţinutul site-ului este pus la dispoziţie de către Secretariatul Facultăţii, cadrele didactice, studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, cărora le mulţumim pe această cale