4. Activitatea socială și caritativă a Bisericii

Parteneri: Facultatea de Teologie Romano catolică, Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași, Conferința Episcopilor din România.

Obiective: Răspândirea ideilor de doctrină socială a Bisericii: formarea tinerilor în spiritul principiilor de doctrină socială; propagarea principiilor și a viziunii doctrinei sociale a Bisericii.

Membri: lect. univ. dr. pr. Lucian Farcaș, conf. univ. dr. pr. Iosif Enășoae, conf. dr. Iulian Faraoanu, lect. univ. dr. Fabian Doboș, lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob.

Activități: organizarea de întâlniri, zile și săptămâni sociale; activități educative și formative în vederea constituirii de grupuri de persoane care să susțină valorile doctrinei sociale; organizarea de cursuri speciale în care să se însușească principiile doctrinei sociale; publicarea de materiale: conferințe, cărți; organizarea de seminarii și întâlniri pentru cunoașterea promovarea adevăratului spirit al doctrinei de natură socială.

Rezultate:

1) Cărți, publicații

Consiliul Pontifical pentru Dreptate si Pace, Compendiu de doctrina sociala a Bisericii, Iasi 2007, 672 p.

Farcaș Lucian, Soziale Metanoia im Horizont des Reiches Gottes, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina, 2013.

Emil Dumea, Istoria doctrinei sociale a Bisericii (1891-2009), Iași 2015, 148 p.

Bartolomeo Sorge, Introducere în Doctrina sociala a Bisericii, Iasi 2010, 310 p.

Isidor Chinez, Bioetica. Responsabilitatea față de viața umană, Iași 2015, 324 p.

Iosif Enăşoae, Caritatea creştină, ferment şi ghid dinamizator al iubirii sociale, Iași 2016, 228 p.

Emil Dumea, Doctrina socială catolică în lumea contemporană, Iași 2016,138 p.

Văcaru Nadia-Elena, Papa Leon al XIII-lea: între tradiție și provocarea modernității, Ed. SedcomLibris, Iași, 2013, 315 p.

Văcaru Nadia-Elena, Mărtincă Isidor, Familia în învățătura socială a Bisericii, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2012, ISBN 978-973-670-503-8, 248 p.

Tamaș Iosif, Philosophia perennis. Gândirea tomistă în spațiul românesc, Ed. Sapientia, Iași, 2010, ISBN 978-973-8980-71-6, 212 p.

 

2) Articole, studii:

Farcaș Lucian, Altes und neues Familienbild im familienleben im Bistum Iasi /Rumänien. Soziale Wandelplrozesse und ihre Wirkung auf das Familienbild, în: UBB, Theologia Catholica Latina; LVIII, 1(2013), 5-25

Farcaș Lucian, Soziale Metanoia im Horizont des Reiches Gottes, în: UBB, Theologia Catholica Latina; LVIII, 2(2013), 5-35.

Văcaru Nadia-Elena, L’immigrazione romena in Italia e il suo impatto sulla famiglia, in „Autonomie Locali”, vol. 36, nr. 1, Ed. Il Mulino, Bologna, Italia, 2013, ISBN: 978-88-15-24238-9, pp. 139-156.

Văcaru Nadia-Elena, La famiglia romena in migrazione, în „Affari sociali internazionali”, Edizioni Idos, Nuova serie, Quaderno n.1, Roma, 2013, ISBN 9788864800110, pp. 74-77.

Văcaru Nadia-Elena, La famiglia in migrazione: fondamenti, valori e comportamenti sociali. Il caso della comunita romena a Roma, în „Osservatorio Romano sulle migrazioni – IX Rapporto”, IDOS, Roma, 2012, pp. 223-228.

Enășoae Iosif, Solidaritatea creştină, virtute şi principiu social, prezentat la Simpozionul Internaţional ,,Universul ştiinţelor”, ediţia a IV, organizat de Asociaţia ,,V. Pogor” Iaşi 2013.

Iacob Iosif, Creștinul actual fidel învățăturii conciliului?!, în cadrul simpozionului Credința dintotdeauna și omul de astăzi, 14 martie 2013, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași.

Doboș Fabian, Propagation de la Foi, sufletul operei misionare, conferinţă ţinută la simpozionul internaţional Credinţa trăită şi mărturisită, Seminar Iaşi, 25.10.2013: Iulian FARAOANU (ed.), ISBN 978-606-578-127-6.

Iacob Iosif, Căsătoria, sacrament al Noii Alianțe, în Dialog Teologic, Anul XIV, nr. 28, Ed. Sapientia, Iași, 2011, ISSN: 1453 – 8075.

Enășoae Iosif Dimensiunile muncii umano-creştine şi efectele ei sociale şi economice, în Revista de Economie Socială, Vol. III, nr 2/ 2013, p. 3-20.

Lucian Farcaș, Evaziunea morală. Omul între etică și factologie, în Dialog Teologic, Anul VIII, nr. 15, Ed. Sapientia, Iași, 2005, ISSN: 1453 – 8075.

 

  1. Comunicări, conferințe

Enășoae Iosif, Solidaritatea creștină, virtute și principiu social, Simpozionul Internațional ,,Universul științelor”, nr. 4, Iași, 2014, ISSN 2285-8407, pp. 149-154.

Doboș Fabian, Propagation de la Foi, sufletul operei misionare, în Credința trăită și mărturisită, Iași, 2014, pp. 224-239.

Văcaru Nadia-Elena, Libertatea umană și respectul pentru Creație, în „Homo sapiens și problemele de mediu”, Centrul Rus de Știință și Cultură / Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău, 2014, pp.109-113.

Văcaru Nadia-Elena, Munca – dimensiune a existenței umane: «Fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l!» (Gen, 1, 28), în „Homo sapiens și problemele de mediu”, Centrul Rus de Știință și Cultură / Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău, 2014, pp. 114-118.

Văcaru Nadia-Elena, Lupta Papei Leon al XIII-lea împotriva masoneriei, în „Arta și Tradiția în Europa”, Ed. Spiru Haret, Iași, 2014, pp. 107-111.

Văcaru Nadia-Elena, Noțiunea leonină de Stat creștin, în „Arta și Tradiția în Europa”, Ed. Spiru Haret, Iași, 2014, pp. 112-116.

Văcaru Nadia-Elena, Ecumenism și eforturi pentru unitate în timpul Papei Leon al XIII-lea, în “Disponibilități creative în lume”, Iași, 2014.

Văcaru Nadia-Elena, Rerum novarum și dreptul la proprietatea privată, în “Disponibilități creative în lume”, Iași, 2014.

Văcaru Nadia-Elena, Papa Leon al XIII-lea – un Pontif protector al științei, în Sesiunea științifico-metodică anuală „Național și universal în procesul istoric – perspectivele disciplinei școlare ISTORIA”, CEP USM, Chișinău, 2014, pp. 47-48.

Văcaru Nadia-Elena, Perspective culturale ale pontificatului Papei Leon al XIII-lea, Festivalul Internațional „Arta și tradiția în Europa”, Ed. Spiru Haret, Iași, 2013, ISSN: 2067-6719, pp. 89-92.

Văcaru Nadia-Elena, Rolul funcției culturale, Festivalul Internațional „Arta și tradiția în Europa”, Ed. Spiru Haret, Iași, 2013, ISSN: 2067-6719, pp. 92-95.

Nadia-Elena Văcaru, Pastorația familiei în documentele pontificale ale papei Ioan Paul al II-lea, Simpozionul Internațional “Universul Științelor”, Pim, Iași, 2012, ISSN 2285-8407 (în format electronic ISBN 978-606-576-675-4).

Nadia-Elena Văcaru, Familia în documentele pontificale ale papei Pius al XI-lea, Simpozionul Internațional “Universul Științelor”, Pim, Iași, 2012, ISSN 2285-8407 (în format electronic ISBN 978-606-576-675-4).

Nadia-Elena Văcaru, Icoana în contextul creștin occidental, Simpozionul Internațional „Arta și tradiția în Europa”, ediția a treia, Iași, 2012.

Enășoae Iosif, Creştinul matur creează ,,Civilizaţia iubirii”, prezentat la Simpozionul Internaţional ,,Disponibilităţile creative în lume”, organizat de Asociaţia ,,V. Pogor” Iaşi, publicat în Lucrările Simpozionului, în Editura D&T, Iaşi 2009.

Enășoae Iosif, Mireasa greşită. Tradiţii şi folclor creştin catolic în Moldova, coautori: Iosif Enăşoae, Nadia-Elena Văcaru şi Iosif Tamaş, Prezentat la Colocviul Internaţional ,,Filologia modernă: realizări şi perspective în context european”, Chişinău 2009.

Văcaru Nadia-Elena, Vasile Nimigeanu, The Health System of the city of Roman, Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr. 30, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2010, ISSN 1222-989X, pp. 87-104.

Văcaru Nadia-Elena, Vasile Nimigeanu, The Progress of the Trade Function in the Municipality of Roman, Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, tom LVI, sect. IIc., Geografie, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2010, ISSN 1223-5334, pp. 135-152.

Văcaru Nadia-Elena, Application of the provisions of the SOP Environment in managing water resources in the municipality of Roman, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2013 (ISI Proceedings), vol. II, Albena, Bulgaria, 2013, ISBN 978-619-7105-05-6, ISSN 1314-2704, pp. 639-646.

Văcaru Nadia-Elena, Integration of environmental consideration in industrial location strategy, 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2013 (ISI Proceedings), vol. II, Albena, Bulgaria, 2013, ISBN 978-619-7105-05-6, ISSN 1314-2704, pp. 701-706.

Văcaru Nadia-Elena, Map drawing of the socio-human realities. Case study – The perception of the rural life, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2012 (ISI Proceedings), vol. II, Albena, Bulgaria, 2012, ISSN 1314-2704, pp. 1103-1110.

Văcaru Nadia-Elena, Alexandru-Iulian Ciobanu, Several interventions to solve the problem of workers: the State contribution and the social work of the Church,          International Multidisciplinary Scientific Conferences on social sciences and arts (ISI       Proceedings), Sofia, Bulgaria, 2015, ISBN 978-619-7105-49-0, ISSN 2367-5659, pp.           107-114.

Nadia-Elena Văcaru, Alexandru-Iulian Ciobanu, The society and the right to private property, International Multidisciplinary Scientific Conferences on social sciences and arts (ISI Proceedings), Sofia, Bulgaria, 2015, ISBN 978-619-7105-49-0, ISSN 2367-  5659, pp. 205-212.

 

4) Manifestări științifice

Facultatea de Teologie este partaner la ultimele ediții ale inițiativelor:

a) Ziua Socială a Studentului: edițiile 2013, 2014, 2015, 2016;

https://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20160142

 

b) Săptămâna Socială a Studentului: edițiile 2012, 2013, 2014, 2015

https://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20120993

– 24-27 septembrie 2015 partener în cadrul Săptămânii sociale a studenților organizată de Oficiul pentru Pastorație Universitară din Cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași;

Lasă un răspuns