Istoricul facultății

Teologia este una dintre primele şi cele mai vechi discipline ce s-au predat în învăţământul superior, odată cu înfiinţarea primelor universităţi în Europa încă din Evul Mediu, dar şi în spaţiul românesc, după Unirea Principatelor. În Moldova, Teologia Ortodoxă s-a numărat printre primele facultăţi ale Universităţii din Iaşi, fondată la 26 octombrie 1860. Teologia Romano-Catolică în schimb, a fost predată în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi, întemeiat în anul 1886. Începând cu anul 1991, în cadrul acestui Institut, alături de specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală, unde se formau slujitorii cultului romano-catolic, a început să funcţioneze şi specializarea Teologie Romano-Catolică Didactică, ce avea drept scop pregătirea personalului didactic ce urma să predea religia catolică în şcoli, dar viza şi iniţierea în teologia catolică a celor doritori să-şi sporească tezaurul cultural.

Începând cu anul universitar 2002-2003 în învăţământul universitar din România a început să funcţioneze o nouă facultate în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, care avea trei duble specializări:

  • Teologie Romano-Catolică Didactică – Asistenţă Socială;
  • Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi Literatura Română;
  • Teologie Romano-Catolică Didactică – Limba şi Literatura Engleză.

Din anul 2005, aceste specializări duble, din ordinul ministerului, au încetat să existe, facultatea rămânând cu două specializări, Teologie Romano-Catolică Didactică şi Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială.

Începând cu anul universitar 2009-2010, la cererea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi a Institutului Teologic Romano-Catolic, facultatea a alcătuit toate formalitătile legale şi a deschis o a treia specializare: Teologie Romano-Catolică Pastorală.

În anul 2007 a fost acreditat programul de master Strategii ale Carității creștine, iar în anul 2016, programul de studii pentru master: Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară.

Din luna mai a anului 2009 până în septembrie 2020, în facultate a funcționat şi un Departament de cercetare ştiintifica.

Dintre persoanele ce s-au implicat mai mult în lunga şi dificila muncă de pregătire a tratativelor pentru înfiinţarea facultăţii, trebuie menţionat Preasfinţitul Petru Gherghel, pr. Benone Lucaci, rectorii seminarului pr. conf. Alois Bulai şi pr. prof. univ. dr. Wilhelm Dancă, doamna prof. Mariana Purţuc, iar din partea universităţii, domnul rector, prof. univ. dr. Dumitru Oprea şi alte persoane din conducerea universităţii.

Din luna februarie 2003, timp de un an, facultatea a fost ghidată de părintele lect. univ. dr. Lucian Farcaş, iar din luna februarie a anului 2004 și până în 2016, decan al facultăţii a fost ales pr. prof. univ. dr. Emil Dumea.

Din 28 iulie 2016, decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică a fost numit pr. conf. univ. dr. Ștefan Lupu.

Lasă un răspuns