Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026

Colocviul   de   admitere   la gradul didactic I  va  avea   loc   pe   data     de   9 februarie 2024, începând cu ora 9. În perioada 29-31 ianuarie 2024, cadrele didactice înscrise pentru gradul I seria 2024 – 2026, vor depune fizic, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa ftrc@uaic.ro, cererea privind opţiunea pentru tema lucrării […]

Citește mai mult

Bursa pentru performanță științifică (inovație și brevete)

Studenții care au obținut performanțe științifice prin: publicarea de articole, studii, cărți, monografii/inovații și brevete/premii la manifestări științifice naționale și internaționale / participarea la simpozioane, conferințe și sesiuni științifice în domeniul și din timpul ciclului de studii, pot candida pentru obținerea unei burse de performanță științifică. Acest tip de bursă se poate acorda începând cu […]

Citește mai mult

Decontarea abonamentelor de transport public local achiziționate în octombrie 2023

Pentru decontarea abonamentelor achiziționate în luna octombrie 2023,  solicitările pot fi depuse la secretariat în perioada 20 – 29 noiembrie 2023. Decontul se acordă în baza următoarelor documente: Cerere decontare abonament (Anexa 1), completată și semnată de către student; Copie legitimație abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele și prenumele studentului, precum […]

Citește mai mult

Oferta de burse în străinătate conform H.G. nr. 118/2023

Ministerul Educației prin Agenția de Credite și Burse de Studii organizează concursul național în vederea acordării a 228 de luni de bursă pentru anul 2024, care vor fi distribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de candidați. Candidații pot opta pentru stagii de bursă cuprinse între 2 și 10 luni. Persoanele nominalizate sunt obligate să-și […]

Citește mai mult

Burse sociale – anul universitar 2023-2024 – actualizat 17.10.2023

Criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat cu frecvență sunt prevăzute Ordinului 6463 / 2023.  Ordinul Ministerului Educației nr. 6463 din 2023 Salariul minim net pe economie care se ia în calcul pentru stabilirea venitului minim net pe membru de […]

Citește mai mult