Lansarea competiţiei pentru burse doctorale şi postdoctorale CommScie, sesiunea 2014

   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea Bucureşti şi Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, anunţă scoaterea la concurs, în perioada aprilie-mai 2014, a 48 de poziţii de cercetători postdoctorali şi a 102 poziţii de cercetători înmatriculaţi la doctorat cu frecvenţă în cadrul Şcolilor Doctorale din cadrul celor 3 universităţi în domeniile D1 – ştiinţe exacte şi D2 – ştiinţe sociale, umaniste şi economice.

   Cercetătorii selectați vor beneficia de burse postdoctorale în valoare de 2600 lei, respectiv de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună pe o perioadă de 15 luni și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

   Bursele postdoctorale și doctorale sunt repartizate astfel:

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – 25 burse postdoctorale şi 52 burse doctorale;
 • Universitatea Bucureşti – 3 burse postdoctorale şi 10 burse doctorale;
 • Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş – 20 burse postdoctorale şi 40 burse doctorale.
 •    La concursul pentru bursele postdoctorale pot participa cercetători care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
 • să fi obținut titlul de doctor în țară sau în străinătate cu maximum 5 ani înainte de înscrierea în competiție;
 • să nu mai fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013.
 •    La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :

 • doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la una dintre cele 3 universitați partenere;
 • să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
 • să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.
 •    Informații detaliate despre Procedura de concurs, Regulamentul și Calendarul de selecție și înmatriculare a cercetatorilor postdoctoranzi și doctoranzi sunt disponibile la adresa: www.postdoc.commscie.uaic.ro.

     Bursele vor fi oferite în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

     Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 18 luni (7 aprilie 2014 – 6 octombrie 2015) şi are un buget de 9.994.620,00 lei, din care 9.767.647,60 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

     Proiectul are ca obiectiv general creșterea calității programelor de cercetare doctorală și postdoctorală din România, printr-o abordare integrată și inovativă (care include sprijin financiar sub forme de burse, pachete de finanțare pentru participarea la conferințe internaţionale, subvenții pentru derularea de mobilități transnaționale, furnizarea de workshop-uri, conferințe și module de formare care să dezvolte competențe de cercetare și diseminare compatibile cu un mediu academic european și internaţional tot mai competitiv și mai concentrat pe transferul de cunoștințe în economie).

     Date de contact:

     Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

 • conf.univ.dr.Irina GOSTIN, asistent manager:  e-mail: irinagostin@yahoo.com, tel: 0232-201510, fax: 0232-201472, mobil: 0747497276;
 • Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: catplas@uaic.ro, tel: 0232-201202, mobil; 0724812677.
 •    Universitatea București

 • Ancuța PETRUCĂ, e-mail: anca.petruca@fse.unibuc.ro, tel: 0765345297
 •    Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu-Mureș

 • Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA, email: iulian.boldea@gmail.com, tel: 0744511546
 • Lasă un răspuns