Tabere studenţeşti 2014

 Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Programul „Tabere Studenţeşti 2014”, conform următoarei metodologii:

   Metodologie Tabere 2014 şi Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului

   Pot depune cerere studentii finantati de la buget în anul universitar 2013/2014 (în ambele semestre), din ciclurile de licenta si masterat, integralisti (studentii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare), în vârsta de pâna la 35 de ani.

   IMPORTANT! Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se depun la Secretariatul facultăţii, în perioada 19-22 mai 2014.

   Formular – cerere tip pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2014”

   Calendarul activităţilor pentru repartizarea locurilor de tabără: (Atenţie! Datorită primirii cu întârziere a documentaţiei, calendarul stabilit de facultate este diferit de cel din metodologie)

 • 19-22 mai 2014: depunerea cererilor pentru ocuparea unui loc de tabără la Secretariatul facultăţii;
 • 23 mai 2014: afişarea listelor cu studenţii care au depus cereri de tabără;
 • 06 iunie 2014: afişarea procesului verbal întocmit de către comisia de selecţie,  cuprinzând studenţii beneficiari de tabere;
 • 16 iunie 2014: afişarea listelor finale cu studenţii beneficiari de tabără, după soluţionarea eventualelor contestaţii;
 • 25 iunie 2014: Casele de Cultură Studenţeşti transmit către universităţi adrese referitoare la: denumirea locaţiilor de tabără, seriile, numărul de locuri;
 • 27 iunie 2014: Universităţile  repartizează facultăţilor locurile de tabără;
 • 30 iunie – 02 iulie 2014: întâlnirea comisiilor de selecţie cu beneficiarii locurilor de tabără (inclusiv cu studenţii aflaţi pe lista de rezervă), în vederea alegerii uneia dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi C.I./B.I (original şi copie);
 • 04 iulie 2014: afişarea listelor cu studenţii beneficiari de tabere, precum şi a locaţiilor şi perioadelor aferente.
 • Repartizarea locurilor de tabără pentru universităţile din Municipiul Iaşi

  Lasă un răspuns