Gradații de merit și spor de performanță academică 2024

RAPORT PRIVIND ACORDAREA SPORULUI DE PERFORMANȚĂ

Dosare depuse în vederea obținerii sporului de performanță academică:

Fișă autoevaluare – Iacob Iosif

RAPORT PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT

Dosare depuse în vederea obținerii gradației de merit:

Fișă autoevaluare – Doboș Fabian

Facultății de Teologie Romano-Catolică i-au fost repartizate o gradație de merit și un spor de performanță academică.

Calendarul de concurs

Metodologia privind acordarea gradației de merit și a sporului de performanță academică pentru personalul didactic și de cercetare

Lasă un răspuns