Tabere studenţeşti – 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Programul „Tabere Studenţeşti” 2017.

Conform metodolgiei pot depune cerere studenții înmatriculați la forma de învătământ cu frecvenţă, ce sunt finanțați de la bugetul de stat din ciclurile de licență și masterat, integraliști (studentii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare), în vârsta de pâna la 35 de ani.

   IMPORTANT! Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se depun la Secretariatul facultăţii, în perioada 24 aprilie-22 mai 2017.

Metodologie Programul National Tabere Studentesti 2017

Formular cerere participare

Lista studenților care au depus cereri pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Național Tabere Studențești 2017

Componența nominală a comisiei de selecție a studenților beneficiari ai locurilor de tabără

Proces verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere

Lista finală cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Programului Național ”Tabere studențești” 2017

Lasă un răspuns