Informații privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor sesiunea iunie/iulie 2023

Înscrierea candidaților în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor se va face în perioada: 19 – 22 iunie 2023.

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenții trebuie să depună la secretariatul facultății, următoarele documente:

Pentru înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, toți absolvenții trebuie să aibă la dosarul personal următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie);
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (pentru examenul de disertatie).

 

Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență

 

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă:

 • Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

 

Susţinerea examenelor:

 • marți, 27 iunie 2023, începând cu ora 9:00, Amf. A14
 • Examen de licenţă la specializările:
  • Teologie Romano-Catolică Pastorală
  • Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială
 • miercuri, 28 iunie 2023, începând cu ora 9:00, Amf. A14
 • Examen de desertaţie la programul de master:
  • Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

 

Tematica-pentru-examenul-de-licență-Teologie-Romano-Catolică-Asistență-Socială

Tematica-pentru-examenul-de-licență-Teologie-Romano-Catolică-Pastorală

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire sesiunile iunie-iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024

Lasă un răspuns