Informații licență/disertație sesiunea februarie 2021

Examenele de finalizare a studiilor vor fi susținute online.

Înscrierea candidaților în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor se va face în perioada: 1 – 5 FEBRUARIE 2021

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenții trebuie să trimită, în format pdf, la adresa ftrc@uaic.ro, următoarele documente:

Pentru înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, toți absolvenții trebuie să aibă la dosarul personal următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (pentru examenul de disertatie)

 

Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență

 

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă:

 • Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

 

Susţinerea examenelor:

Joi, 11 februarie 2021, începând cu ora 10:00

 • Examen de licenţă la specializările:
  • Teologie Romano-Catolică Pastorală
  • Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială
 • Examen de desertaţie la programul de master:
  • Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

Tematica-pentru-examenul-de-licență-Teologie-Romano-Catolică-Pastorală

Tematica-pentru-examenul-de-licență-Teologie-Romano-Catolică-Asistență-Socială

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor

Lasă un răspuns