Tabere studențești – 2022

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse organizează în perioada vacanței de vară tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare și în Delta Dunării.

Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau voluntariat, excepție făcând cazurile sociale.

Conform metodolgiei pot beneficia de locuri gratuite în taberele studențești studenții înmatriculați la forma de învătământ cu frecvenţă, din ciclurile de licență și masterat, integraliști (studentii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare iar în cazul studenților din anul I studenții care au promovat examenele la toate disciplinele din sesiunea de iarnă), în vârsta de pâna la 35 de ani.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale (studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau orașe cu mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale) criteriul de student integralist nu se aplică.

IMPORTANT! Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se depun la Secretariatul facultăţii sau prin e-mail la adresa ftrc@uaic.ro, în perioada 5 iulie-10 iulie 2022.

Cererile vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activitățile extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale.

Metodologie tabere studentesti 2022

ANEXA 4 CERERE INDIVIDUALA

Lasă un răspuns