Rezultatele concursului de admitere – afișat pe data de 19.07.2022 ora 8.30

Lista candidaților declarați admiși –  licenta – BUGET

Lista candidaților declarați admiși – master – BUGET

Lista candidaților declarați admiși – master – TAXĂ

 

Important: în perioada 25-29 iulie candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

– candidații admiși la buget vor confirma locul prin:

 • depunerea la facultate a actelor de studii în original
 • semnarea contractului de studii
 • achitarea taxei de înmatriculare de 50 Ron. Această taxă se achită la orice agenţie BRD sau online la plati-taxe-uaic

– candidații admiși cu taxă vor confirma locul prin:

 • depunerea la facultate a actelor de studii în original (sau copie legalizată în cazul candidaților care urmează deja un program de studii însoțite de o adeverință de la facultatea la care are actele în original).
 • semnarea contractului de studii
 • achitarea a cel puţin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022 – 2023, respectiv 300 Ron pentru studiile de licență și 360 pentru studiile de master. Aceste taxe se achită la orice agenţie BRD sau online la online la plati-taxe-uaic

De asemenea, toți candidații vor depune la dosarul personal un extras de cont în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.)

CONFIRMAREA LOCULUI pentru candidații declarați admiși se face  la SECRETARIAT în perioada 25-29 iulie, între orele 900 – 1200 și 1300 – 1600

Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

 

PENTRU ACHITAREA TAXELOR PRIN BRD VEŢI PRECIZA URMĂTOARELE:

 1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 2. Facultatea de Teologie Romano-Catolică
 3. Forma de învăţământ:  licenţă (cod 1361), master (cod 2416)
 4. Contul –  RO 68 BRDE 240 SV 89534452400
 5. Tipul taxei :
  • taxă de şcolarizare (COD 31)
  • taxă de înmatriculare (COD 38)

Lasă un răspuns