Informaţii licenţă/disertaţie – sesiunea februarie 2018

Perioada de înscriere a candidaţilor: 12 – 16 februarie 2018, la Secretariatul facultăţii

Susţinerea examenelor:

Marți, 20 februarie 2018

 • Examen de licenţă la specializările:
  • Teologie Romano-Catolică Pastorală
  • Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială
 • Examen de desertaţie master:
  • Strategii ale carităţii creştine

Tematica pentru examenul de licență – Specializarea Teologie Romano-Catolică Asistență Socială

 

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • cerere de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie şi declaraţie de originalitate;
 • Copie  după certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, sau după documentul care atestă schimbarea numelui;
 • Copie după Buletinul / Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru examenul de disertatie)
 • Chitanţă de plată a taxei în caz de repetare a examenului;
 • Un exemplar din lucrarea de licenţă / disertaţie

 

 

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire

Lasă un răspuns