Informații licență/disertație (an. univ 2015-2016)

Sesiunea iunie 2016

Perioada de înscriere a candidaţilor: 20 – 23 IUNIE 2016, la Secretariatul facultăţii

Susţinerea examenelor:

Luni, 27 iunie 2016, începând cu ora 09:00, Amf. A14

 • Examen de licenţă la specializările:
  • Teologie Romano-Catolică Pastorală
  • Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

Tematica pentru examenul de licenta pastorala

Tematica pentru examenul de licenta asistenta sociala

Marti, 28 iunie 2016, începând cu ora 09:00, Amf. A14

 • Examen de desertaţie master: Strategii ale carităţii creştine

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • cerere de înscriere la examenul de Licenta/Disertatie şi DeclaratieOriginalitateLicenta/DeclaratieOriginalitateDisertatie;
 • Copie  legalizată după certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, sau după documentul care atestă schimbarea numelui;
 • Copie după Buletinul / Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru examenul de disertatie)
 • Chitanţă de plată a taxei în caz de repetare a examenului;
 • Un exemplar din lucrarea de licenţă / disertaţie

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de LICENŢĂ/DIPLOMĂ, DISERTAŢIE şi ABSOLVIRE

Lasă un răspuns