Informații licență/disertație sesiunea iulie 2018

Rezultatele examenului de disertație (afișat 4.07.2018)

Rezultatele examenului de licență (afișat 4.07.2018)

Programarea examenului de licență (afișat 2 iulie 2018)

Programarea examenului de disertație (afișat 2 iulie 2018)

Perioada de înscriere a candidaţilor: 25 – 28 IUNIE 2018, la Secretariatul facultăţii

Susţinerea examenelor:

Marți, 3 iulie 2018, începând cu ora 09:00, Amf. A14 – Examen de licenţă la specializările:

  • Teologie Romano-Catolică Pastorală
  • Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

Tematica pentru examenul de licență – Teologie Romano-Catolică Pastorală

Tematica pentru examenul de licență – Teologie Romano-Catolică Asistență Socială

 

Miercuri, 4 iulie 2018, începând cu ora 09:00, Amf. A14 – Examen de desertaţie master:

  • Strategii ale carităţii creştine

 Conţinutul dosarului de înscriere:

  • cerere de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie şi declaraţie de originalitate;
  • Copie  după certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, sau după documentul care atestă schimbarea numelui;
  • Copie după Buletinul / Cartea de identitate
  • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie)
  • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru examenul de disertatie)
  • Chitanţă de plată a taxei în caz de repetare a examenului;
  • Un exemplar din lucrarea de licenţă / disertaţie

 

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/disertație și absolvire

Lasă un răspuns