Elaborarea lucrării de licenţă-disertaţie (2013-2014)

   În urma discuţiilor avute în şedinţa consiliului facultăţii din data de 26 noiembrie 2013, cu privire la examenul de finalizare a studiilor de licenţă, s-au decis de comun acord următoarele:

   1. Datele limită de predare a capitolelor:

  • Primul termen- 15 Decembrie- primul capitol;
  • Al doilea termen- 2 Martie- al doilea capitol;
  • Al treilea termen- 8 Iunie- al treilea capitol;

 

   Pentru a putea susţine lucrarea de licenţă, studenţii trebuie să se încadreze în timp, respectând aceşti termeni.

   În cazul în care, din motive bine întemeiate, nu s-a prezentat profesorului coordonator primul capitol la termenul stabilit, se poate prezenta la al doilea termen, dar cu ambele capitole.

   2. Numărul de pagini

   În ceea ce priveşte numărul de pagini al lucrării, s-a stabilit ca numărul minim să fie de 45 de pagini,la care se vor adăuga paginile cu introducerea, sigle şi abrevieri, concluziile, bibliografia, cuprinsul, etc. Numărul maxim de pagini va fi de 60 de pagini, dar poate fi depăşit cu până la 10 pagini.

   3.  Numărul de titluri bibliografice

   Numărul minim de titluri bibliografice care trebuie utilizate va fi de 25 (izvoare, opere, studii, articole etc).

   4. Utilizarea cărţilor în alte limbi

   Nu este obligatorie folosirea unor surse bibliografice într-o limba străina. Rămâne la latitudinea studentului, în funcţie de tema aleasă şi de cerinţele şi sugestiile coordonatorului. Dacă pentru tema respectivă există bibliografie suficientă în limba română, se înţelege că nu este necesară şi o blibliografie în limbi străine.

   5. Predarea lucrării  la Secretariatul facultăţii, se va face în perioada 23-26 iunie.

   6. Susţinerea lucrării va avea loc în perioada 30 iunie – 6 iulie 2014.

Lasă un răspuns