CURSURI DE PREGĂRIRE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Perioada de înscriere:  03 – 28 IUNIE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII Documente necesare înscrierii: Cerere de înscriere; Carte de identitate, în copie; Adeverință (eliberată de școală) din care să reiasă calitatea de cadru didactic; Dovada plății. Taxele aprobate prin Hotărârea Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” nr. 25 din 23.05.2019 sunt: Taxă curs complet grad II (metodica […]

Citește mai mult