CURSURI DE PREGĂRIRE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Perioada de înscriere:

  •  03 – 28 IUNIE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII

Documente necesare înscrierii:

  • Cerere de înscriere;
  • Carte de identitate, în copie;
  • Adeverință (eliberată de școală) din care să reiasă calitatea de cadru didactic;
  • Dovada plății.

Taxele aprobate prin Hotărârea Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza” nr. 25 din 23.05.2019 sunt:

  • Taxă curs complet grad II (metodica predării religiei cu abordări interdisciplinare și de creativitate și pedagogie) – 200 lei– cod taxă- 112/ forma de învățământ – 01 (licență zi)/ zona – 3016 (Facultatea de Teologie Romano-Catolică);
  • Taxă curs parțial grad II (pedagogie) – 100 lei- cod taxă- 113/ forma de învățământ – 01 (licență zi)/ zona – 3016 (Facultatea de Teologie Romano-Catolică);

Taxele se încasează prin agențiile BRD în contul:RO68BRDE240SV89534452400

deschis pe numele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

Pedioada de desfășurare a cursurilor:

  • 8 – 10 iulie

 

Program:

8 iulie va fi prelegerea pentru proba orală: Pedagogie – profesori toate specializările:

locație: amf. D IV, INTERVALE ORARE 8 – 12 și 14 – 18

9 iulie prelegeri pentru proba scrisă: Metodica predării Religiei – profesori de religie

Locație: Amf. A14, INTERVALE ORARE 10 – 13 ȘI 14 – 16

 10 iulie prelegeri pentru proba scrisă: Metodica predării Religiei – profesori de religie

Locație: Amf. A14, INTERVALE ORARE 10 – 13 ȘI 14 – 16

Lasă un răspuns