ANUNȚ ÎNSCRIERI ELEVI LA ȘCOALA DE VARĂ „TEOSPOR”

Prezentarea Școlii de vară

Școala de vară „Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică” (TEOSPOR) urmărește stimularea și consolidarea motivației elevilor din grupul țintă de a opta pentru continuarea studiilor superioare în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică, în armonie cu profilul cognitiv al fiecărui elev şi cu aspirațiile sale de dezvoltare profesională. Școala de vară se va derula în intervalul 7-21 iulie 2019, perioadă în care elevii vor beneficia de un program intensiv şi diversificat de activități de învățare și de petrecere a timpului liber prin care se vor familiariza cu specificul domeniilor de studiu: cursuri, ateliere de lucru, vizite de studii, pachete de activități formativ-recreative (competiții sportive, parcurgerea pe biciclete a traseelor turistice tematice ale Iaşului etc.), consiliere profesională şi de orientare în carieră, evenimente culturale (vizite la muzee și la diverse alte obiective turistice, participări la spectacole) etc. Pentru a experimenta ce presupune viața de student, elevii vor fi cazați în căminele universității şi li se va servi masa la cantină (3 mese pe zi). Toți elevii vor beneficia de facilitățile educative şi recreative ale universității: săli de curs și de conferințe, de seminar, laboratoare informatice şi multimedia, baza sportivă şi zonele de agrement din campusul universitar. La începutul școlii fiecare elev va primi „trusa participantului” conținând diverse resurse educaționale utile: rucsac, trainning sport, pantofi sport, tricou, șapcă, agendă, pix, memory stick, Biblie. Participarea este gratuită! Toate costurile legate de transport, cazare, masă, materiale de lucru, intrări la muzee etc. vor fi acoperite prin proiectul ROSE.

 

Organizare și măsuri de securitate

Școala de vară se va desfășura timp de două săptămâni în Campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Elevii care vor participa la școala de vară vor beneficia de cazare și masă pe toată perioada programului, facultățile implicate asigurând toate resursele necesare realizării activităților. Pe parcursul școlii de vară, elevii vor fi monitorizați în permanență de cadre didactice și studenți supraveghetori. În plus, participanților li se va prezenta Regulamentul intern pe care vor trebui să îl respecte pe perioada desfășurării cursului. Se finanțează exclusiv cheltuielile de deplasare (dus-intors) ale elevilor participanți la școlile de vară organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Nu se finanțează deplasarea potențialilor însoțitori.

 

Condiții de participare: Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie:

  • să fie elevi ai unuia dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului Rose (httpss://www.edu.ro/proiectul-rose-list%C4%83-licee-eligibile )
  • să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a
  • să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit (dacă sunt minori). Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani nu au nevoie de acordul sus-menționat.

Modalitatea de selecție: Selecția se va face în baza informațiilor și documentelor solicitate în formularul online. Elevii selectați pentru a participa la una dintre școlile de vară ROSE ale UAIC vor trebui să prezinte, în momentul sosirii în campusul UAIC, dosarul de participare.

 

Dosarul de participare va cuprinde:

  • copie CI elev (obligatoriu);
  • copie CI părinte/tutore instituit legal (obligatoriu); pe verso, titularul CI va declara că este de acord ca fiul/fiica/minorul (nume, prenume) să participe la una dintre cele 9 școli de vară organizate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, și își va adăuga numelele, prenumele și semnătura.
  • adeverință de elev (obligatoriu); pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar.
  • adeverință de la medicul de familie al elevului (obligatoriu), în care să se menționeze – dacă este cazul – bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează. (se va păstra cu strictețe confidențialitatea acestor informații. Informațiile vor fi transmise exclusiv medicului campusului, care va monitoriza tratamentul elevului pe perioada desfășurării Cursului de vară.)
  • document(e) care atestă apartenența la una dintre categoriile de risc prevăzute prin Proiectul ROSE (dacă este cazul – obligatoriu dacă se bifează una din cele 4 categorii menționate la punctele III.2-III.5).

Notă: În procesul de selecție se vor respecta prevederile Proiectului ROSE, acordându-se prioritate elevilor care se încadrează în una sau mai multe categorii definite ca fiind de risc (vezi mai jos). Atunci când prioritatea nu se aplică, selecția se va face în funcție de ordinea înscrierilor online.

 

Calendarul înscrierilor și selecției elevilor:

22.05-10.06.2019 – completarea formularului online și încărcarea documentelor obligatorii (scanate sau fotografiate)

11.06-18.06.2019 – verificarea dosarelor de participare, selecția candidaților și distribuirea lor în grupe

21.06.2019 – anunțarea rezultatelor selecției participanților

Pentru înscriere, accesați site-ul Universității (www.uaic.ro) și completați formularul de mai jos:

Formular de înscriere

 

 

 

 

Lasă un răspuns