GRADUL DIDACTIC II – SESIUNEA AUGUST 2023

Calendarul privind desfăşurarea examenelor
  •   25 august 2023, ora 10.00, amf. II7 – Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate   (probă scrisă)
  •   30 august 2023, ora 9.00, Sala Profesorilor din Căminul ”Buna Vestire” – Pedagogie (probă orală)

 

Programa examenului de gradul II

 

Procedura de organizare și desfășurare a examenelor în vederea obținerii gradului didactic II

 

Modul de calcul al mediei finale 

  • Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 8,00 (opt).
  • Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este 8,00 (opt).
  • Calculul mediei de promovare: media aritmetică a notelor obținute la următoarelor probe:
    • notă obținută la proba scrisă Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate
    • notă obținută la proba orală PEDAGOGIE.
TAXE

  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:

taxă procesare dosare grad didactic  II – 150 lei;  cod taxa -107; cod forma de învăţământ-01; Facultatea de Teologie Romano-Catolică – cod 1361                                                    

Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar chitanţa se va transmite la secretariatul facultăţii, prin email la adresa  ftrc@uaic.ro, cel târziu până pe data de 21 august 2023.

IMPORTANT! – În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de gradul didactic II nu se restituie.

Lasă un răspuns