Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023

  • Colocviul   de   admitere   la gradul didactic I  va  avea   loc   pe   data     de   1 februarie 2021, începând cu ora 9. Locul şi modul de desfăşurare (on-site sau on-line) vor fi stabilite de facultate şi anunţate în timp util.
  • În perioada 25-28 ianuarie 2021, cadrele didactice înscrise pentru gradul I, seria 2021 – 2023 vor transmite prin e-mail, la secretariatul facultății, pe adresa ftrc@uaic.ro, cererea privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, însoţită de planul lucrării şi bibliografia minimală, precum şi chitanţa care atestă plata taxei pentru susţinerea colocviului.
  • Taxa de admitere şi susţinere a colocviului pentru gradul didactic I (conform Hotărârii Senatului UAIC nr. 13/30.05.2013), în valoare de 200 lei, se achită la orice unitate BRD, cu specificarea următoarelor informaţii: Codul taxei: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Teologie Romano-Catolică

 

Lasă un răspuns