Decontarea abonamentelor de transport public local achiziționate în octombrie 2023

Pentru decontarea abonamentelor achiziționate în luna octombrie 2023,  solicitările pot fi depuse la secretariat în perioada 20 – 29 noiembrie 2023.

Decontul se acordă în baza următoarelor documente:

  • Cerere decontare abonament (Anexa 1), completată și semnată de către student;
  • Copie legitimație abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele și prenumele studentului, precum și nr. și seria legitimației, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Tichetul abonamentului achiziționat, în original. ”Seria carton” de pe tichet trebuie să fie aceeași cu seria de pe legitimația abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Dovada efectuării plății (bon fiscal/chitanță/detalii tranzacție pentru plățile on-line, adică extrasul de cont, pe numele titularului);
  • Dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative;
  • Contul IBAN la care titular este studentul – în cazul în care nu mai corespunde cu Contul IBAN depus la dosarul studentului;
  • Pe toate copiile depuse, studentul va scrie conform cu originalul și va semna.

Anexa 1 – Decontare transport SCTP

Cf. Legii învățământului superior 199/2023, art. 128, alin. (3) studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin.(1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

Lasă un răspuns