Conf. dr. pr. Iulian Faraoanu a susținut public teza de abilitare

Conf. dr. pr. Iulian Faraoanu a susținut public teza de abilitare cu titlul „Chipul lui Cristos oglindit în Biserica din Apocalips”, pe data de 26 aprilie 2018, la Universitatea din București. Susținerea publică a avut loc în fața unei comisii formate din trei profesori reputați, conducători de doctorat și specialiști în domeniul exegezei Noului Testament: prof. dr. pr. Vasile Mihoc de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. dr. pr. Stelian Tofană de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj și conf. dr. pr. Constantin Preda de la Universitatea din București. Actul academic a fost precedat de alcătuirea unui dosar care a conținut CV-ul candidatului, lista lucrărilor științifice, fișa de evaluare potrivit standardelor minimale pentru titlul de profesor universitar și teza de abilitare.

Prima parte a susținerii a constat în prezentarea rezultatelor cercetării științifice și a realizărilor pe plan didactic și profesional de-a lungul carierei. La nivelul cercetării, au fost evidențiate cele două direcții adoptate: ecleziologia cărții Apocalipsului și cristologia desprinsă din Evangheliile sinoptice. Candidatul a subliniat originalitatea și relevanța ideilor diseminate în cărțile și articolele elaborate începând cu anul 2009, anul obținerii titlului de doctor. Descrierea rezultatelor a fost completată de un proiect de dezvoltare a carierei din perspectivă științifică și didactică.

Partea a doua a fost dedicată întrebărilor și dezbaterilor. Discuțiile s-au axat mai ales pe problemele de interpretare suscitate de caracterul special al ultimei cărți din Sfânta Scriptură. La final, membrii comisiei și-au exprimat aprecierea și au acordat candidatului vot favorabil în vederea obținerii titlului de abilitare în domeniul teologiei.

Lasă un răspuns