Cazare 2021-2022

Studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică beneficiază de cazare în căminele Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” şi în căminul Institutului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Iosif” din Iași (studenţii de la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală).

Cazarea în căminele universităţii se face în funcţie de opţiunile studenţilor şi de mediile obţinute în anul precedent (media de admitere pentru studenții din anul I), în limita locurilor repartizate de către Rectorat, conform Regulamentului de cazare al Universităţii.

Lista studenţilor care vor primi cazare în căminele universităţii în anul universitar 2021-2022

Lista studenților care au solicitat cazare în anul universitar 2021-2022

Calendarul cazărilor

  •      13 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
  •     20 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
  •     21, 22, 23 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 23 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
  •     23 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
  •     23 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcţiei Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
  •     24, 27, 28, 29, 30 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
  •     25 octombrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Probleme Sociale al Direcţiei Cămine și Cantine (cămin C5).

 

DOCUMENTE cu care studenții se prezintă la administrația căminului unde au primit loc de cazare:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare. (chitanță – de la casieria căminului sau OP).

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 • RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară – LEI

 

PROGRAMUL

eliberării dispozițiilor de cazare, casieriilor și cazărilor

 în perioada 21 – 30 septembrie 2021

 

Programul eliberării dispozițiilor de cazare este orientativ și începând cu luna octombrie, acestea se vor elibera conform programului de lucru stabilit la nivelul facultății.

 

PROGRAMUL

eliberării dispozițiilor de cazare la toate facultățile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Marți 21.09.2021 08:00 – 15:00
Miercuri 22.09.2021 08:00 – 15:00
Joi 23.09.2021 08:00 – 15:00
Vineri 24.09.2021 08:00 – 15:00
Luni 27.09.2021 08:00 – 14:00
Marți 28.09.2021 08:00 – 14:00
Miercuri 29.09.2021 08:00 – 14:00
Joi 30.09.2021 08:00 – 14:00

PROGRAMUL casieriilor D.C.C.

 

Marți 21.09.2021 08:00 – 16:00
Miercuri 22.09.2021 08:00 – 16:00
Joi 23.09.2021 08:00 – 16:00
Vineri 24.09.2021 08:00 – 16:00
Luni 27.09.2021 08:00 – 15:00
Marți 28.09.2021 08:00 – 15:00
Miercuri 29.09.2021 08:00 – 15:00
Joi 30.09.2021 08:00 – 15:00

PROGRAMUL cazărilor la D.C.C.

 

Marți 21.09.2021 08:00 – 17:00
Miercuri 22.09.2021 08:00 – 17:00
Joi 23.09.2021 08:00 – 17:00
Vineri 24.09.2021 08:00 – 17:00
Luni 27.09.2021 08:00 – 16:00
Marți 28.09.2021 08:00 – 16:00
Miercuri 29.09.2021 08:00 – 16:00
Joi 30.09.2021 08:00 – 16:00

 

TARIFE DE CAZARE

 

 

Nr. crt. Nr. locurilor din cameră Tarife de cazare  practicate în anul universitar 2021/2022 (lei/loc/lună)
Studenți bugetați  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar Salariați
Căminul C1    
1 2 locuri în cameră 275 415 320
2 3 locuri în cameră 250 390 300
Căminul C2    
1 2 locuri în cameră 275 415 320
2 3 locuri în cameră 250 390 300
3 4 locuri în cameră 225 365 280
4 3+1 locuri încameră  – –  – –  – –
Căminul C3
1 2 locuri în cameră 275 415 320
2 3 locuri în cameră 250 390 300
3 4 locuri în cameră  – –  – –  – –
Căminul C5
1 2 locuri în cameră 275 415 320
2 2 locuri (pat dublu) 250 390 300
3 3 locuri în cameră 250 390 300
”Gaudeamus”      
1 locuri în cameră 440 580 580
”Akademos”      
1 2 locuri în cameră 500 640  – –
2 2 loc. mansardă 440 580  – –
”Buna Vestire”
1 2 locuri în cameră 440 580  – –

 

 

Nr. crt. Căminul Tarife de cazare  practicate în anul universitar 2021/2022 (lei/loc/lună)
Studenți bugetați  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar Salariați
1 C 4 140 280 190
2 C 6 140 280 190
3 C 7 140 280 190
4 C 8 140 280 190
5 C 10 140 280 200
6 C 11 170 310 250
7 C 12 140 280 250
8 C 13 140 280 200

 

GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți români orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă; (SE SPECIFICĂ PE DISPOZIȚIA DE CAZARE)
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.

VIZA DE REȘEDINȚĂ 

 • studenții cetățeni români – completează Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  – prezintă la administrația căminului cartea de identitate  în original.
 • studenții cetățeni străini
 • din anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii în România unde prezintă Contractul de cazare vizat și adeverință eliberată de D.C.C. ;
 • din ceilalți ani de studii, vor prezenta la cazare permisul de ședere.

     3     studenții cu dublă cetățenie

 • cu domiciliul în România – au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza în baza cărții de identitate românești;
 • cu domiciliul în străinătate – completează Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România și au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași în vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.

Lasă un răspuns