Tema prelegerii publice a pr. Iulian Faraoanu pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, poziţia 4

   Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, poziţia 4 din Statutul de funcţiuni al Departamentului de Teologie Romano-Catolică, a stabilit tema prelegerii publice care va fi susţinută Marţi, 26 ianuarie 2015, ora 10.00, în aula A14:

„EXEGEZA ŞI TEOLOGIA UNOR TEXTE ALESE DIN SINOPTICI: Mt 28,16-20” 

Data, 22 ianuarie 2016

Preşedintele Comisiei de Concurs,

Prof. univ. dr. pr. Emil DUMEA

Lasă un răspuns