Tabere studențești – 2018

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Programul „Tabere Studenţeşti” 2018.

Conform metodolgiei pot depune cerere studenții înmatriculați la forma de învătământ cu frecvenţă, din ciclurile de licență și masterat, integraliști (studentii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare), în vârsta de pâna la 35 de ani.

   IMPORTANT! Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se depun la Secretariatul facultăţii, în perioada 24 aprilie-22 mai 2018.

Metodologie Tabere Studentesti 2018

ANEXA 4  – Fisa inscriere 2018

Lista studenților care au depus cereri pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Național Tabere Studențești 2018

Componența nominala a comisiei de selecție

Proces Verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere (afișat 11.06.2018)

Liste finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără (afisat 15.06.2018)

Lasă un răspuns