Tema prelegerii publice a pr. Iulian Faraoanu pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, poziţia 4

   Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar, poziţia 4 din Statutul de funcţiuni al Departamentului de Teologie Romano-Catolică, a stabilit tema prelegerii publice care va fi susţinută Marţi, 26 ianuarie 2015, ora 10.00, în aula A14: „EXEGEZA ŞI TEOLOGIA UNOR TEXTE ALESE DIN SINOPTICI: Mt 28,16-20”  Data, 22 ianuarie 2016 Preşedintele […]

Citește mai mult

Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii şi în Senatul Universităţii

   Studenţii care doresc să facă parte din Consiliul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică sau din Senatul Universităţii, sunt rugaţi să depună la Secretariatul facultăţii o cerere de candidatură, însoţită de un CV în format electronic (pdf) şi listat, cu semnătură.    Perioada de depunere a cererilor este 18-19 ianuarie între orele 08.00 – 15.30.    […]

Citește mai mult

Alegerea membrilor Consiliului facultăţii şi a reprezentanţilor în Senatul Universităţii

   Cadrele didactice şi de cercetare care doresc să facă parte din Consiliul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică sau din Senatul Universităţii, sunt rugate să depună la Secretariatul facultăţii o cerere de candidatură, însoţită de un CV în format electronic (pdf) şi listat, cu semnătură.    Perioada de depunere a cererilor este 14-18 ianuarie între orele […]

Citește mai mult

Alegeri academice 2016 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

   În acest an în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au loc ALEGERI pentru structurile şi funcţiile de conducere academică.    Calendarul desfăşurării alegerilor academice:   18 – 22 ianuarie 2016: în Adunările generale ale facultăţilor se aleg membrii Consiliului şi persoanele propuse pentru alegerea în Senat; 18 – 22 ianuarie 2016: în […]

Citește mai mult

Mobilităţi noi de practică Erasmus+ în Italia, semestrul II, an universitar 2015-2016

   Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează un nou concurs de selecţie pentru 2 locuri de mobilităţi de practică Erasmus+ în Italia, pentru semestrul al II-lea din anul universitar 2015-2016 cu un cuantum de 700 Euro/lună.    Coordonator practică Erasmus:    Lect. dr. pr. Iosif IACOB    E-mail: […]

Citește mai mult