Proiectul IUS SMART a început înscrierea studenților în grupul țintă

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)

Cod proiect: POCU/829/6/13/140103

 

2 februarie 2022

 

Proiectul IUS SMART a început înscrierea studenților în grupul țintă

 

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) se pot înscrie până marți, 15 februarie 2022, în vederea  participării la procesul de selecție a grupului țintă  al proiectului „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, POCU/829/6/13/140103, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

În cadrul proiectului IUS SMART, cei 350 de studenți selectați vor beneficia de un program autorizat de formare antreprenorială, financiară și juridică și pot participa la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40 000 și 100 000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  • să fie înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) la:
    • studii de licență (studenții înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență pentru specializările la care durata studiilor este de 3 ani, respectiv cel puțin în anul 3 de licență pentru specializările la care durata studiilor  este de 4 ani)
    • master
    • doctorat
  • să aibă domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est a României;
  • să fie interesați de deschiderea unei afaceri în regiunea Nord-Est a României.

Informații complete despre condițiile de eligibilitate, conținutul dosarului  de candidatură, modalitățile de înscriere și calendarul de desfăşurare a procesului de selecţie a grupului țintă sunt disponibile pe site-ul www.ius-smart.uaic.ro

Lasă un răspuns