„Programul Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare (2017)

„Programul EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2017.

Beneficiarii acestui program sunt studenţii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, cu o vârstă de până în 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 150 RON pe membru de familie.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1294/2004, pe care o depun la instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi.

Programul EURO 200

Cerere Euro 200

Lasă un răspuns