O nouă sesiune de admitere la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași

UAICÎn perioada 5-10 septembrie, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandrul Ioan Cuza din Iași organizează a doua sesiune de admitere a candidaților la cursurile universitare de licență și masterat.

Studii universitare de licență

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi le oferă absolvenţilor de liceu posibilitatea formării lor profesionale, intelectuale, umane şi spirituale, la un nivel superior, adică universitar. În acest an, se vor organiza două sesiuni de admitere la cele trei specializări:

 • Teologie Romano-Catolică Didactică (3 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă)
 • Teologie Romano-Catolică asistenţă socială (3 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă)
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă)

Perioada desfăşurării admiterii:

Sesiunea iulie:
18 – 23 iulie înscrierea candidaţilor
24 – 27 iulie selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Sesiunea septembrie:
05 – 07 septembrie înscrierea candidaţilor
08 – 10 septembrie selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Numărul de locuri propuse pentru anul academic 2016-2017:

DOMENIUL
Specializarea
 Nr. locuri BUGET
 Nr. locuri TAXĂ
Teologie
Teologie Romano-Catolică Asistenţă socială, IF
40
20
Teologie Romano-Catolică Didactică, IF
Teologie Romano-Catolică Pastorală, IF

Condiţii de înscriere:

   Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, cetăţeni români, precum ţi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu diplome de bacalaureat obţinute în statele menţionate, recunoscute conform legislaţiei în vigoare. Respectând constituţia ţării şi legile unei adevărate democraţii, facultatea primeşte candidaţi aparţinând oricărei religii sau confesiuni religioase.

Taxe:

Taxa de înscriere: 0 RON

Taxa de şcolarizare: 1.600 RON

Criterii de admitere:

Specializare Criteriu de admitere
Teologie Romano-Catolică asistenţă socială 100% – media generală de la examenul de bacalaureat
Teologie Romano-Catolică Didactică
Teologie Romano-Catolică Pastorală 40% – proba orală la Teologie Dogmatică (YOUCAT – Catehismul pentru tineri)
60% – media generala de la examenul de bacalaureat

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie pot fi înscrişi fără admitere.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii liceale.

Dosarul de admitere va trebui să cuprindă următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.C.S. (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune o copie legalizată – pentru domeniile din afara UAIC, sau copie simplă – pentru domeniile din UAIC, la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Foaie matricolă a anilor de liceu;
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor – adeverinţă din care să numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Certificatul de botez cu o scurtă scrisoare de recomandare din partea parohului;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Trei fotografii (tip buletin);
 • Dosar plic;

Cazare:

   Pe durata studiilor, studenţii pot beneficia de cazare fie în căminele Universităţii, fie în Aşezământul socio-caritativ ”Sf. Dominic Savio”, cămin ce aparţine Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. Studenţii de la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală vor fi cazaţi în Căminul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” Iaşi.

Activităţi extracurriculare:

   Pe parcursul anilor de studii, studenţilor li se oferă posibilitatea să participe la diferite activităţi care să-i sprijine în formarea lor ştiinţifică, umană şi spirituală:

 • Participare la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific;
 • Vizite la diferite obiective culturale din Iaşi sau din alte localităţi;
 • Zile de reculegere şi pelerinaje;
 • Celebrarea Sf. Liturghii pentru studenţi;
 • Cateheze;
 • Zile de destindere, etc.

Mai multe informaţii se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi; telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro, www.ftrc.uaic.ro.

Studii universitare de masterat

  Programul studiilor de master vizează formarea unor competenţe generale şi a unor competenţe specifice cu misiunea asumată, având ca dimensiuni de referinţă pregătirea pentru gestionarea şi rezolvarea pozitivă a problemelor specifice asistenţei sociale, cât şi cercetarea ştiinţifică în domeniu. Pentru anul universitar 2016-2017, Facultatea de Teologie Romano-Catolică propune 2 programe de masterat.

 • Strategii ale carităţii creştine (2 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă)

   Numărul de locuri propuse pentru anul academic 2016-2017:

DOMENIUL
Specializarea
 Nr. locuri BUGET
 Nr. locuri TAXĂ
Teologie
Strategii ale carităţii creştine, IF
20
10

   Perioada desfăşurării admiterii:

Sesiunea iulie:
18 – 23 iulie înscrierea candidaţilor
24 – 27 iulie selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Sesiunea septembrie:
05 – 07 septembrie înscrierea candidaţilor
08 – 10 septembrie selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

   Condiţii de înscriere

   Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă. Respectând constituţia ţării şi legile unei adevărate democraţii, facultatea primeşte candidaţi aparţinând oricărei religii sau confesiuni religioase.

   Taxe:

   Taxa de înscriere: 0 RON

   Taxa de şcolarizare: 2.000 RON

   Criterii de admitere:

    100% – media la examenul de licenţă

   Criterii de departajare în caz de medii egale:

   În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii din facultate.

   Acte necesare pentru dosarul de admitere:

 • Diploma de licenţă în original şi Suplimentul de diplomă. Candidaţii care nu au primit diploma de licenţă şi Suplimentul de diplomă vor aduce Adeverinţa de licenţă în original. Dacă un candidat nu depune la dosar diploma în original, el va depune copii legalizate (pentru domeniile din afara UAIC) sau copii simple (pentru domeniile din UAIC), la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor – adeverinţă din care să numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie după cartea de identitate;
 • Certificatul de botez;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Două fotografii (tip buletin);
 • Curriculum vitae (CV);
 • Dosar plic;

   Pe durata studiilor, studenţii pot beneficia de cazare fie în căminele Universităţii, fie în Aşezământul socio-caritativ ”Sf. Dominic Savio”, cămin ce aparţine Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. Studenţii de la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală vor fi cazaţi în Căminul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” Iaşi.

   Mai multe informaţii se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi; telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro,www.ftrc.uaic.ro

Decan

Conf.univ.dr.pr. Ștefan Lupu

Lasă un răspuns