„Mărturii în favoarea unității și a vieții”: sesiune de comunicări științifice pentru studenți

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colaborare cu Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din același oraș au organizat vineri, 25.05.2018 o sesiune de comunicări științifice pentru studenți. Evenimentul,  coordonat de conf. univ. dr. pr. Iulian Faraoanu, a avut ca temă „Mărturii în favoarea unității și a vieții” și a adunat lucrările stiințifice ale studenților în diferite materii: exegeză, angelologie, asistență socială și dogmatică. Scopul acestei întâlniri academice a fost acela de a promova cercetarea teologică și dialogul cu oamenii și cu realitățile timpului nostru.

Momentul a debutat cu salutul decanului Facultății de Teologie Romano-Catolică, conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu. Acesta și-a exprimat aprecierile față de acest eveniment, asigurându-i pe studenții prezenți în sală că aceste lucrări vor fi publicate și cele mai bune dintre ele premiate după ce vor fi analizate de o comisie a Facultății.

În prima parte a evenimentului au fost prezentate patru lucrări stiințifice. Studentul Emil-Daniel Gașpar a pregătit lucrarea „Conceptul de mărturie în Evanghelia după sfântul Ioan”, în care a vorbit despre rolul fundamental pe care îl joacă mărturia în viața creștinului de pretutindeni. Următoarea prezentare a fost a studentului Alexandru Abadi, intitulată „Diavolul și influența sa în lumea de azi”, în care ne-a vorbit despre acțiunea divizatoare a diavolului, dar și despre remediul folosit de Biserică pentru posedările diabolice, și anume: exorcismul.

Tot în prima parte a sesiunii de comunicări științifice, studentul Gabriel Cocianga ne-a prezetat lucrarea „Planul lui Dumnezeu și cele șapte sigilii din capitolul al V-lea al Cărții Apocalipsului”, în care ne-a ilustrat, cu lux de amănunte, simbolismul folosit de autorul acestei scrieri despre figura Mielului, figură în care sunt sintetizate conceptele fundamentale ale creștinismului. Ultima prezentare a primei părți i-a aparținut studentului Eduard-Cristian David, intitulată „Urmarea lui Isus pe drumul crucii în evangheliștii sinoptici Mt și Lc”, în care ne-a vorbit despre profunda relevanță pe care o are discipolatul în viața creștinului, dar și despre anumite legături ce există între cei doi evangheliși.

 

 

 

 

 

 

În cea de-a doua parte a evenimentului au fost trei prezentări, iar fiecare dintre ele a vrut să reliefeze motto-ul sesiunii: „Mărturii în favarea unității și a vieții”. Astfel, studentul Richardo-Dominic Baciu a prezentat „Rolul episcopului în unitatea Bisericii după tratatul De Catholicae Ecclesiae Unitate al sfântului Ciprian de Cartagina”, lucrare în care s-a vorbit despre caracterul unificator al unui episcop atât în cadrul universal al Bisericii, cât și în ambientul particular al Bisericii locale. Apoi, studenta Iulia-Simona Neculai a prezentat lucrarea „Familia creștină: drum cu prioritate sau blocat în dezvoltarea societății?”, în care ne-a vorbit despre cele trei caracteristici fundamentale ale unei familii: indisolubilitatea, deschiderea către viață și faptul de a fi martoră autentică în ciuda multor vicisitudini ce se abat asupra ei. Apoi, studentul Octavian-Constantin Enache, în lucrarea „Conceptul de viață în Evanghelia după sfântul Ioan”, ne-a trasat liniile istorice și teologice ale conceptului, punând în lumină perspectiva ioanee despre viață.

Această sesiune de comunicări științifice, deși a fost la prima ei manifestare, va continua în fiecare semestru. Invitația lansată fiecărui student de decanul Facultății revine și aici: să pregătim momente la fel de înălțătoare ca acesta și în viitor, adică studenților le-a propus să fie ei protagoniștii viitoarelor momente, atât în ceea ce privește alegerea temelor, cât și în modalitatea de expunere. Originalitatea, creativitatea și inteligența studențească să fie mărturisitoare ale unității și ale vieții.

Gabriel Cochiorca

Lasă un răspuns