Informații privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor sesiunea iunie/iulie 2022

Înscrierea candidaților în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor se va face în perioada: 20 – 23 iunie 2022.

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenții trebuie să depună la secretariatul facultății, următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie (Cerere_inscriere_Licenta, Cerere_inscriere_Disertatie);
 • Acordul privind afișarea numelui pe lista cu rezultatele (Declaratie afisare rezultate);
 • Declaraţie de autenticitate a lucrării; (Declaratie autenticitate licenta, Declaratie autenticitate master);
 • Lucrarea de licenţă / disertaţie avizată de coordonatorul lucrării;
 • Lucrarea de licență / disertație în format pdf
 • Copie  după certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie, sau după documentul care atestă schimbarea numelui;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Chitanţă de plată a taxei în caz de repetare a examenului (taxa pentru repetarea examenelor de licență/disertație este de 200 lei).

Pentru înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, toți absolvenții trebuie să aibă la dosarul personal următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie);
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (pentru examenul de disertatie).

 

Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență

 

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă:

 • Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

 

Susţinerea examenelor:

 • marți, 28 iunie 2022, începând cu ora 9:00, Amf. A14
 • Examen de desertaţie la programul de master:
  • Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

 

 • joi, 30 iunie 2022, începând cu ora 9:00, Amf. A14
 • Examen de licenţă la specializările:
  • Teologie Romano-Catolică Pastorală
  • Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

 

Tematica-pentru-examenul-de-licență-Teologie-Romano-Catolică-Asistență-Socială

Tematica-pentru-examenul-de-licență-Teologie-Romano-Catolică-Pastorală

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licenta/disertație

Lasă un răspuns