Informaţii licenţă/disertaţie – sesiunea februarie 2017

Perioada de înscriere a candidaţilor: 6 – 9 februarie 2017, la Secretariatul Facultăţii

Susţinerea examenelor va avea loc pe data de 16 februarie 2017, începand cu ora 9.00 în Amfiteatrul A14.

 

Programarea examenelor de finalizare a studiilor

Tematica pentru examenul de licenta pastorala

Tematica pentru examenul de licenta asistenta sociala

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

  • cerere de înscriere la examenul de Licenta/Disertatie şi DeclaratieOriginalitateLicenta/DeclaratieOriginalitateDisertatie;
  • Copie  legalizată după certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, sau după documentul care atestă schimbarea numelui;
  • Copie după Buletinul / Cartea de identitate
  • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie)
  • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru examenul de disertatie)
  • Chitanţă de plată a taxei în caz de repetare a examenului;
  • Un exemplar din lucrarea de licenţă / disertaţie

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de LICENŢĂ/DIPLOMĂ, DISERTAŢIE şi ABSOLVIRE

Lasă un răspuns