Consultări în vederea dezvoltării de proiecte de cercetare științifică în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică

Pe data de 25 ianuarie 2016, la sediul decanatului Facultății de Teologie Romano-Catolică a avut loc o consfătuire pe tema elaborării unor proiecte de cercetare în facultate în parteneriat cu Caritas-ul diecezan din Iași. La discuții au fost prezenți: decanul facultății, conf.  Ștefan Lupu, directorul departamentului de cercetare, conf. Iulian Faraoanu, prof. Emil Dumea, d.na Maria Sava, iar din partea Caritas-ului, directorul organizației pr. Egidiu Condac și d-l Radu Gelu Onișoru, director, Domeniu Proiecte UE.

Facultatea noastră simte necesitatea implicării în activitățile de cercetare ale domeniilor teologie și asistență socială și prin proiecte care să o facă mai eficientă în misiunea ei de a favoriza o mai bună cunoaștere a realităților spirituale și o implementare a valorilor creștine în societatea contemporană, intervenind mai ales acolo unde necesitățile oamenilor sunt mai stringente.

Consfătuirea a clarificat mai bine starea actuală a posibilităților de cercetare științifică specifică facultății, urmând ca în viitorul apropiat să se contureze deja unul sau mai multe proiecte de cercetare științifică.

Emil Dumea

Lasă un răspuns