Eveniment „Valoarea experiențelor de voluntariat și a practicii Erasmus”

Cu ocazia Zilelor Universității, Facultatea de Teologie Romano-Catolică organizează în Amfiteatrul A14 (Corpul A, UAIC), miercuri, 30 octombrie 2019 între orele 9-13, evenimentul cu tema ”Valoarea experiențelor de voluntariat și a practicii Erasmus”.

În prima parte a evenimentului, studenții care au avut posibilitatea să realizeze o experiență Erasmus în anul academic 2018-2019 ne vor introduce în bogata și complexa experiență pe care au făcut-o în stagiile Erasmus în raport cu diferite categorii de beneficiari (copii, persoane cu deficiențe, vârstnici). Prezentările vor fi făcute de următorii studenți: Bocîncă Andruța (anul III) – Italia, Lucaci Luiza Lavinia (anul III) – Italia, Ghervasă Mihaela Andreea (Anul III) – Italia, Bajureanu Alin Mircea (anul III) – Italia, Barticel Anton (Anul III) – Italia și de absolvenții: Bordeianu Maria – Italia și Franța, Lăcătușu Angela – Italia..

 A doua parte a evenimentului este dedicată unor instituții cu care Facultatea de Teologie Romano-Catolică a încheiat contracte de colaborare în vederea realizării practicii de specialitate și a activităților de voluntariat pe parcursul acestui an academic. Au răspuns afirmativ invitației noastre și vor fi reprezentate în cadrul acestui eveniment următoarele instituții: Centrul de zi Alois Scrosoppi (Congregația Surorile Providenței), Casa de bătrâni Sf. Iosif (Congregația Surorile Divinei Providențe), Centrul de zi pentru adolescenți (Frații Școlilor Creștine), A.C.A.R. – Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare (Congregația Don Orione), Centrul Diecezan Caritas Iași.

Evenimentul vizează o cât mai profundă și autentică formare a tinerilor facultății noastre prin oportunitățile oferite de stagiile de practică și voluntariat.

Vă așteptăm!

 

Lasă un răspuns