Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026

Repartizarea candidaților admiși la colocviul de grad didactic I seria 2024-2026 pe conducători științifici

Rezultatele obţinute de candidaţi la colocviul de admitere la gradul I – seria 2024-2026

 

  • Colocviul   de   admitere   la gradul didactic I  va  avea   loc   pe   data     de   9 februarie 2024, începând cu ora 9 în sala D309.
  • În perioada 29-31 ianuarie 2024, cadrele didactice înscrise pentru gradul I seria 2024 – 2026, vor depune fizic, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa ftrc@uaic.rocererea privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, însoţită de planul lucrării şi bibliografia minimală, precum şi dovada achitării taxei de susţinere a colocviului (250 RON).
  • Taxa de admitere şi susţinere a colocviului pentru gradul didactic I, în valoare de 250 lei, se achită la orice unitate BRD, cu specificarea următoarelor informaţii:
    • Codul taxei: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Lasă un răspuns