Anunț important – sesiune examene iunie 2020

Pentru a putea participa la activitățile de evaluare din sesiunea iunie 2020, toți studenții trebuie să completeze o declarație prin care își exprimă acordul cu privire la înregistrarea audio/video a examenelor (art. 4. alin. 4 din Ordinul MEC nr. 4206 din 6 mai 2020, respectiv art. 11 din Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de studii universitare de licenţă și master pentru perioada stării de urgență şi a eventualelor consecințe ce decurg din aceasta, aprobată în Ședința Senatului din 30 aprilie 2020).

În cazul în care studenții nu sunt de acord cu înregistrarea audio/video vor bifa în căsuţa corespunzătoare, asumânduşi faptul că evaluarea lor se va amâna pentru prima sesiune în care va fi permisă activitatea în sistem „faţă în faţă”.

Declarația completata și semnată trebuie trimisă pe e-mail la adresa ftrc@uaic.ro până pe data de 25.05.2020.

Formularul poate fi decarcat de aici: Acord-prelucrare-date

 

Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestriala a studenților din ciclul de studii universitare de licenta

Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestriala a studenților din ciclul de studii universitare de master

Lasă un răspuns