Admitere 2013: Studii universitare de licență

Admitere-licenta-FTRC-2013   Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi le oferă absolvenţilor de liceu posibilitatea formării lor profesionale, intelectuale, umane şi spirituale, la un nivel superior, adică universitar. În acest an, se vor organiza două sesiuni de admitere la cele trei specializări:

 • Teologie Romano-Catolică Didactică (3 ani, Zi)
 • Teologie Romano-Catolică asistenţă socială (3 ani, Zi)
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani, Zi)

Perioada desfăşurării admiterii:

Sesiunea iulie:
15 – 19 iulie – înscrierea candidaţilor
20 – 23 iulie – selecţia şi afişarea rezultatelor
Sesiunea septembrie:
09 – 11 septembrie înscrierea candidaţilor
12 – 14 septembrie selecţia şi afişarea rezultatelor

  

   Condiţii de înscriere:

   Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat. Respectând constituţia ţării şi legile unei adevărate democraţii, facultatea primeşte candidaţi aparţinând oricărei religii sau confesiuni religioase.

   Taxe:

   Taxa de înscriere: 0 RON

   Taxa de şcolarizare: 1.600 RON

   Criterii de admitere:

   100% – media generală de la examenul de bacalaureat

   Locuri alocate pentru admitere:

   Pentru anul universitar 2013-2014 au fost propuse 40 locuri pentru finanţare de la bugetul de stat şi 20 locuri pentru finanţare din taxă. Pentru sesiunea din septembrie mai sunt disponibile 13 locuri cu finanţare de la buget şi 9 locuri cu finanţare din taxă.

   Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile, I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie pot fi înscrişi fără admitere.

   Criterii de departajare în caz de medii egale:

   În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii.

   Dosarul de admitere va trebui să cuprindă următoarele documente:

 •  Diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţă pentru absolvenţii din 2013);
 • Foaie matricolă a anilor de liceu;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire, în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Certificatul de botez cu o scurtă scrisoare de recomandare din partea parohului ;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Trei fotografii (tip buletin);
 • Copie după CI şi dosar plic;

   Cazare:

   Pe durata studiilor, studenţii pot beneficia de cazare fie în căminele Universităţii, fie în Aşezământul socio-caritativ ”Sf. Dominic Savio”, cămin ce aparţine Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.

   Activităţi extracurriculare:

 • Participare la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific;
 • Vizite la diferite obiective culturale din Iaşi sau din alte localităţi;
 • Zile de reculegere şi pelerinaje;
 • Celebrarea Sf. Liturghii pentru studenţi;
 • Cateheze;
 • Zile de destindere, etc.

Mai multe informaţii se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi; telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro, www.ftrc.uaic.ro.

Lasă un răspuns