15 februarie 2014: Ziua Socială pentru Studenţi

ziua-sociala-pentru-studenti-2014   Tinerii care studiază la universităţile din Iaşi au fost invitaţi, în ziua de 15 februarie 2014, sŧ reflecteze asupra rolului pe care îl au intelectualii în societate, în cadrul celei de-a doua ediţii a Zilei Sociale a Studenţilor, organizată de Oficiul pentru Pastoraţia Universitară al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Asociaţia Studenţilor Catolici, Centrul Diecezan Caritas, în calitate de gazdă, şi Institutul Teologic Romano-Catolic.

   Tema propusă de pr. Lucian Farcaş, Intelectualii şi societatea/Retrospective şi perspective, a deschis calea unei incursiuni în istorie pentru a schiţa un profil de intelectual. Au luat cuvântul preoţii Iosif Antile, biblist, şi Fabian Doboş, istoric; de asemenea, au mai ţinut discursuri domnul Nicu Gavriluţă, decanul Facultăţii de Filozofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, şi domnul Eduard Lisacoschi, fost ministrant al episcopului Anton Durcovici.

   Datorită talantului primit şi prin conştientizarea acestui dar, intelectualul se remarcă prin capacitatea de a reflecta asupra lui însuşi şi de a înţelege realităţile înconjurătoare. Apoi, printr-o pregătire profesională adecvată, el este chemat să aducă un plus de valoare societăţii, să contribuie la realizarea binelui comun, la progresul material şi spiritual, să formeze opinia publică, să stabilească diagnoze şi să propună soluţii, să contribuie la promovarea dreptăţii, a solidarităţii, a păcii, a unei civilizaţii a iubirii.

   Reflecţia şi simţul critic care îl caracterizează pe intelectual îl pot determină să constate că, în ciuda eforturilor sale de a îmbunătăţi viaţa, „totul e deţertăciune” (Qohelet), sau să abdice de la valorile fundamentale, negăsind forţa interioară de a le păstra şi promova permanent. Drept consecinţă, nemaifăcând binele, ar putea ajunge să săvârşească răul. Aşa s-a întâmplat în timpul „terorii roşii”, persecuţia comunistă, când mulţi studenţi au fost torturaţi pentru a fi „convertiţi” la rău, în închisoarea de la Piteşti.

   Un exemplu de verticalitate umană şi religioasă este cel al episcopului Anton Durcovici, care a dat mărturie despre adevăr cu propria viaţă. Episcopul martir, intelectual eminent şi om al lui Dumnezeu, s-a dovedit a fi un veritabil prieten şi punct de reper pentru enoriaşii săi, rugându-se mult pentru ei, chiar în condiţiile extreme de detenţie.

   La ora 12.00 tinerii au participat la sfânta Liturghie, care a fost prezidată de către PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi. La predică, Preasfinţitul i-a îndemnat pe studenţi să urmeze cu fidelitate chemarea lui Isus de a colabora la misiunea sa mântuitoare.

   Spre sfârşitul programului, membrii familiei Andrici au prezentat un moment artistic şi cultural prin care au reuşit să aducă speranţa şi bucuria pe chipurile tuturor celor prezenţi.

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto15 februarie: Iaşi: Ziua Socială pentru Studenţi

Lasă un răspuns